Guillaume Jourdan

Nieuws uit de markt - Echiquier ARTY SRI

Hoe hebben de verschillende activaklassen van het DVI Echiquier ARTY gepresteerd in 2021?

Guillaume Jourdan, de beheerder van het fonds, beantwoordt deze vragen op video.