Stéphane Van Tilborg

GLP-1-analogen, stevent de mirakelmolecule af op een crisis?

Elon Musk, Oprah Winfrey, Khloé Kardashian geven er hoog van op. De voorbije achttien maanden hebben de GLP-1-analogen[1] de markt voor de behandeling van diabetes type 2 en obesitas op zijn kop gezet en heel wat geld in het laatje gebracht voor de farmareuzen die de medicijnen ontwikkelden. Zo kennen het Deense laboratorium Novo Nordisk, dat deel uitmaakt van de portefeuille Echiquier Positive Impact Europe en dat in 2023 een beurswaarde bereikte die hoger ligt dan het Deense bbp, en het Amerikaanse Eli Lilly een bliksemsnelle groei. Obesitas, een problematiek die tot dusver vooral in de rijke landen welig tierde, wordt stilaan een pandemie. Daar hangt elk jaar een prijskaartje van 2% van het wereldwijde bbp aan, en dat zal in 2025 vermoedelijk oplopen tot 2,9%[2]. Gewichtsverlies komt dan ook naar voren als een grote maatschappelijke uitdaging. Op wereldschaal kan dat thema tot 2030 goed zijn voor een omzet van 90 miljard dollar per jaar[3]. Door de samenvloeiing van verschillende uitdagingen, hoofdzakelijk wat de toegankelijkheid tot gezondheidszorg betreft, verschijnen ook de impactbeleggers op het appel.

 

Positieve resultaten voor iedereen?

De GLP-1-analogen, die aanvankelijk werden ontwikkeld voor de behandeling van diabetes type 2, worden nu aangewend om zwaarlijvige personen te helpen die lijden aan minstens een comorbiditeit vanwege hun overgewicht. Op enkele maanden tijd maken die behandelingen het mogelijk ongeveer 15% lichaamsgewicht te verliezen en het cardiovasculaire risico gevoelig terug te schroeven. Momenteel zijn alleen Saxenda en Wegovy van Novo Nordisk en Mounjaro van Eli Lilly goedgekeurd als obesitasmedicijn door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Hoewel het enkel erkend is als behandeling voor diabetes type 2, wordt ook Ozempic van Novo Nordisk soms voorgeschreven bij obesitas.

We mogen evenwel het doel niet uit het oog verliezen. Deze efficiënte vernieuwing, die a priori geen ernstige gevolgen heeft, is erg populair geworden bij mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar enkel esthetische doelen nastreven. De pijlsnelle groei van de vraag lijdt tot nijpende tekorten, waardoor het doelpubliek, met name de diabetici, een cruciale behandeling wordt ontzegd. De schaarste leidt ook tot enorme prijsstijgingen. Begin 2024 kostte een behandeling met vier injecties Wegovy[4] gemiddeld 1.350 dollar in de Verenigde Staten tegenover 350 dollar in Europa. Zoals gewoonlijk maakt een hoge prijs het middel toegankelijker voor de welgestelde bevolking, die vaak niet de doelgroep is.

 

Het engagement van de impactbeleggers

In het licht van die ontwikkelingen, die tot een fikse crisis met wezenlijke gevolgen kunnen leiden, engageren de impactbeleggers zich om preventief te werk te gaan. Zo zetten pioniers LFDE en LBP AM zich samen met de twee marktleiders in om ervoor te zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd, met name die betreffende de toegang tot gezondheidszorg en informatie.

Om de tekorten te lenigen en zodoende bij te dragen aan het recht op gezondheidszorg, worden de particuliere beleggingen opgetrokken om de productie een duwtje in de rug te geven en te beantwoorden aan de vraag. Eli Lilly, dat begin 2024 al 160 miljoen dollar extra had geïnvesteerd in zijn Elzassische site en zijn personeelsbestand had uitgebreid, kondigde in april de bouw aan van een site in Duitsland waar uitsluitend Mounjaro zal worden geproduceerd. De Deense farmaceutische onderneming volgt het voorbeeld. Novo Nordisk, dat zijn fabriek in Chartres eens zo groot wil maken door een investering van ruim 2 miljard euro, blijft uitbreiden door tal van productiesites in België, Italië en zelfs de Verenigde Staten op te kopen.

We zijn ervan overtuigd dat innovatie die wordt geschraagd door impactbeleggers het verschil zal maken in de immer veranderende sector van de gezondheidszorg.

 

 

Disclaimers: Het fonds is blootgesteld aan het risico van kapitaalverlies, het aandelenrisico, het risico van beleggingen in small- en midcapaandelen en het risico van discretionair beheer. Meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten vindt u in de reglementaire documenten op onze website www.lfde.com. De geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de beheerder. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd. Resultaten uit het verleden van bedrijven of de aandelenkoers vormen geen indicatie van toekomstige resultaten of prestaties, aangezien die niet constant zijn in de tijd. We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat mogelijk niet alle getoonde deelbewijzen/aandelen van het voorgestelde fonds in uw land te koop zijn.
[1] Glucagon-like peptide-1
[2] Studie Ripple Effects, Morgan Stanley, 2024
[3] Goldman Sachs en JP Morgan
[4] Boursorama, 2024