LFDE sluit zich aan bij de oproep om de klimaatverandering te bestrijden

La Financière de l’Echiquier (LFDE) heeft de Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis, 2021 ondertekend. Deze mobilisatie gaat vooraf aan de COP 26, die zal plaatsvinden in november 2021 in Glasgow, en is bedoeld om mensen te waarschuwen voor de klimaatcrisis.

Dit gezamenlijke engagement, gelanceerd op initiatief van de Investor Agenda, roept regeringen op om actie te ondernemen op verschillende aandachtspunten, met name één, met betrekking tot de toepassing van de aanbevelingen van de TCFD – Task Force Climate-related Financial Disclosures. Het doel is om staten aan te moedigen drastische maatregelen te nemen om de temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken en vóór 2050 een koolstofneutrale wereld te bereiken.

LFDE zet zich actief in om de klimaatuitdaging aan te gaan en sluit zich daarbij aan bij 587 internationale beleggers, die meer dan USD 46 biljoen aan activa beheren. LFDE houdt dus vast aan zijn engagement, wat met name heeft geleid tot de invoering van een klimaatstrategie in maart 2021. Om zijn blootstelling aan klimaatrisico’s beter te beheersen, verbindt LFDE zich er bijvoorbeeld toe om van de SRI-fondsen de fysieke en transitierisico’s vóór eind 2021 te hebben gemeten, en die van alle andere fondsen tegen eind 2022. LFDE zet haar sensibiliseringsacties voort tijdens de eerste Klimaatbijeenkomsten op 25 november.