Luc Olivier

Een oceaan van mogelijkheden

Luc Olivier, beheerder van Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe, La Financière de l’Echiquier

Als ze een land waren, dan waren de oceanen de op zes na grootste natie in de wereld, schat de OESO. De blauwe economie vertegenwoordigt een jaarlijkse productie van goederen en diensten die wordt geraamd op 2.500 miljard dollar[1], en het patrimonium van de oceanen wordt op 24.000 miljard dollar geraamd. Maar bovenal zijn de oceanen de lucht die we inademen. Dankzij mariene microalgen staan zij in voor 50% van de dagelijkse zuurstofproductie die elke dag wordt geproduceerd, en het plankton in de oceanen absorbeert 25% van de CO2 die de mens uitstoot[2].

Die rijkdom van de oceanen, die ons voeden en sommige van onze geneesmiddelen voortbrengen, wordt van alle kanten belaagd. De bescherming van de mariene biodiversiteit is dringend en vitaal, maar ook een kolossale opdracht. Er bestaan echter concrete maatregelen om de verwoestende gevolgen van overbevissing, plasticvervuiling en invasieve exoten tegen te gaan …

 

De sanering van de oceanen versnellen

Om de plasticvervuiling op zee terug te dringen en de afvalverwerking te versnellen, hebben de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Europese Investeringsbank en de Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse ontwikkelingsbanken de handen in elkaar geslagen. Hun engagement in het Clean Oceans Initiative is goed voor 4 miljard euro aan financiering tegen 2025. Het gaat om een ambitieus project, maar tal van bedrijven bieden nu al innovatieve en concrete oplossingen aan om de mariene biodiversiteit te beschermen. Zo beschikt de meer dan honderd jaar oude Zweedse firma ALFA LAVAL[3] over unieke technologische oplossingen voor de verwerking van ballastwater, het water dat grote schepen gebruiken om hun evenwicht te bewaren en stabiel te blijven tijdens het varen. Samen met het ballastwater kunnen er invasieve exoten worden geloosd, die de biodiversiteit in het water kunnen aantasten. Een ecologische bedreiging en een wereldwijd probleem: jaarlijks wordt zo wereldwijd bijna 10 miljard ton ballastwater vervoerd en elk uur worden er 7000 watersoorten overgebracht[4]. VOW, de Noorse marktleider voor de verwerking van water en afval aan boord van schepen, is eveneens een belangrijke speler in een zeevaartsector met steeds meer verkeer. De uitdaging is des te ambitieuzer als je weet dat er 8 miljoen ton plastic in de oceaan wordt gestort, dat het 20 jaar duurt voor een gewone zak volledig is afgebroken, en zelfs 50 jaar voor een beker …[5] En de ruimte kan ook een kleine rol spelen! De wereldwijde leverancier van ruimtevaartdiensten SPIRE kondigde begin mei een contract aan met Gale Force, een weerdienst voor de zeevaart, om zijn klanten optimale routeaanbevelingen te geven en zo hun uitstoot en brandstofkosten te beperken.

Als partner van het Franse nationale natuurhistorische museum steunt La Financière de l’Echiquier een ambitieus onderzoeksproject over mariene biomimicry dat in mei 2022 van start is gegaan onder leiding van het laboratorium BOREA in Bretagne. De onderzoekers willen kunstmatige riffen aanleggen, zodat daar een diversiteit aan fauna en flora op kan groeien. Maar hoewel het ons essentieel lijkt om innovatieve strategieën te ondersteunen, moeten we sectoren ook bijstaan in hun transitie naar een betere bescherming van de mariene biodiversiteit.

 

Innovatieve oplossingen

CORBION, een vooraanstaand Nederlands producent van ingrediënten en bewaarmiddelen, helpt bijvoorbeeld de overbevissing in te dijken met de ontwikkeling van omega 3-rijke olie op basis van algen, ‘AlgaPrime DHA’, voor de aquacultuursector. Deze olie helpt de biodiversiteit in het water te beschermen doordat ze kan worden gebruikt ter vervanging van visolie die afkomstig is uit de visserij en door haar lagere koolstofvoetafdruk dan andere traditionele bronnen. Ze wordt namelijk geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie en fairtradegrondstoffen. Ook de firma DSM heeft in 2018 een soortgelijke plantaardige olie ontwikkeld, ‘Veramaris’ genaamd. Daarmee werd een belangrijke stap gezet om de ecologische voetafdruk van de agrovoedingssector te verkleinen.

Hoewel amper 3% van het beheerde vermogen van impactbeleggingen, of 3,2 miljard dollar, op biodiversiteit is gericht[6], wordt de reële behoefte om de doelstellingen van het Biodiversiteitsverdrag te halen, door het IPCC momenteel op 150 tot 440 miljard dollar per jaar geraamd. Er moet nog vooruitgang worden geboekt en er moet nog verder worden gesensibiliseerd om kapitaal naar bedrijven te richten die een reële positieve impact hebben op de bescherming van de biodiversiteit, en de mariene biodiversiteit in het bijzonder. We weten maar weinig over de biodiversiteit, en ook de oceanen hebben nog heel wat geheimen te onthullen.

 

 

Disclaimers
Deze informatie en dit commerciële document vormen geen beleggingsadvies, beleggingsvoorstel of aansporing om actief te zijn op de financiële markten. De documenten zijn afkomstig van de beste bronnen in ons bezit.
Het fonds is voornamelijk belegd in aandelen en is vooral blootgesteld aan het risico van kapitaalverlies, het aandelenrisico, het risico van beleggingen in small- en midcapaandelen en het renterisico. De beslissing om in het gepromote fonds te beleggen mag niet alleen gebaseerd zijn op zijn niet-financiële aanpak en moet ook gebaseerd zijn op alle andere kenmerken van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. Noot voor beleggers: Hun belegging in het fonds heeft geen directe gevolgen voor het milieu en de samenleving, maar het fonds tracht te kiezen voor en te beleggen in ondernemingen die voldoen aan de precieze criteria die in de beheerstrategie zijn vastgelegd. Meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten vindt u in de reglementaire documenten op onze website www.lfde.com.
De belegger wordt erop gewezen dat de beheermaatschappij kan besluiten om de verkoopovereenkomsten van haar instellingen voor collectieve belegging te beëindigen conform artikel 93 bis van richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van richtlijn 2011/61/EU.
[1] Studie van BCG in samenwerking met het WWF – Rapport Planète Vivante Océans, WWF 2015
[2] Fondation Tara
[3] De vermelde waarden worden louter als voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd.
[4] Internationale Maritieme Organisatie, 2019
[5] Fondation Tara
[6] GIIN, 2018