Marktflits

De markten voor risicovolle activa bleven vorige week onder druk staan, met een nog altijd zeer hoge volatiliteit. De Amerikaanse beurzen wisten tot dan toe nog weerstand te bieden maar nu haalden ze hun Europese collega’s in negatieve zin in en beleefden hun slechtste week sinds 2008. Tegelijkertijd hadden bedrijfsobligaties te lijden onder een gebrek aan liquiditeit.

 

Hoe ontwikkelt de situatie zich?

In veel landen moeten mensen verplicht binnen blijven maar het zal nog minstens een tot twee weken duren voordat de eerste effecten van die maatregelen op de pandemie zichtbaar worden. Ondertussen proberen staten en centrale banken een wereldeconomie te steunen die enorm te lijden heeft onder deze plotselinge en massale stilstand. De ECB heeft bijvoorbeeld een enorm inkoopprogramma van obligaties aangekondigd, van meer dan 1000 miljard euro in 2020. Nieuw is dat dit keer ook de Griekse staatsschuld in het programma zal worden opgenomen. Van haar kant kondigde de Fed afgelopen maandag een onbeperkte quantitative easing voor bedrijfsobligaties aan.

Staten beloven steeds vaker steun te verlenen aan bedrijven die failliet dreigen te gaan, en er is zelfs sprake van nationalisering, vooral voor luchtvaartmaatschappijen. Brussel laat de Europese begrotingsdiscipline los, en de Verenigde Staten bereiden een steunplan van minstens 2000 miljard dollar voor. Daar gaan zelfs geruchten dat huishoudens een cheque kunnen verwachten… Kortom, qua monetaire en budgettaire maatregelen wordt er grof geschut in stelling gebracht. Hoewel deze maatregelen de staatsschulden enorm zullen verdiepen, zullen ze door de centrale banken worden opgekocht. Dankzij de lage rentestand zullen de verplichtingen die ze met zich meebrengen, gelukkig meevallen.

Desalniettemin blijft er veel onzekerheid bestaan, vooral met betrekking tot de Verenigde Staten. Een aantal staten (Californië, de staat New York) verkeert in lockdown, maar veel andere niet. De vrees bestaat dat de epidemie daardoor zal doorzetten, wat nog verontrustender is als je bedenkt dat het Amerikaanse gezondheidszorgstelsel hier niet voor is toegerust. Bovendien leveren pogingen om de impact van deze crisis op de groei van het bbp van het tweede kwartaal te berekenen, de volgende ongekende resultaten op: JP Morgan komt uit op een schatting van -12%, en Goldman Sachs op -24% (op jaarbasis). Een ding is zeker: het Amerikaanse bbp zal in de komende maanden een zeer harde klap te verwerken krijgen.

In deze context zijn er maar weinig argumenten aan te voeren die op korte termijn op een terugkeer van de risicobereidheid wijzen.

 

Welk scenario verwachten we en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?

Zowel de centrale banken als de staten zetten alle zeilen bij om de economie uit de komende depressie te houden. Die kan waarschijnlijk niet volledig worden vermeden, maar de schade zal beperkt blijven. En de samenwerking tussen de staten verloopt soms niet perfect, maar komt wel op gang. De maatregelen die in 2008 werden genomen, zijn veel verder doorgevoerd dan eerder het geval was. Voor het behoud van het economische stelsel mogen we daar heel blij om zijn. Wel verschuiven we naar een wereld waarin staatsschulden hoger zullen zijn dan ooit.

Voor de korte termijn blijven we van mening dat een duurzaam herstel van de markten zonder verbetering in de situatie rond de pandemie vrijwel onvoorstelbaar is. Dat kan nog wel een aantal weken duren, waarbij de situatie in elk land anders zal zijn. Bovendien zal de depressie die zich aftekent onvermijdelijk secundaire gevolgen hebben die bijdragen aan de aanhoudende hoge volatiliteit op de markten. Gezien de omstandigheden blijven we dus ons bij onze voorzichtige positionering, met kleine aandelenposities in allocatie- en multi-assetfondsen en met een hoger liquiditeitsniveau in een flink aantal van onze aandelenstrategieën.

Deze analyse is gebaseerd op de overtuigingen van het beheerteam van La Financière de L’Echiquier.
Voor het laatst bijgewerkt op 23.03.2020