Wie verliest wint?

“ZIRP” en “NIRP” waren slecht één stap van elkaar verwijderd, en onze Amerikaanse vrienden hebben geen seconde geaarzeld om deze te zetten!

De letterwoorden die verrassend veel weg hebben van de klanknabootsing in stripverhalen bezitten in feite de eigenschappen van bijzonder serieuze rentestrategieën die centrale banken sinds enkele jaren volgen. De “ZIRP” (staat voor Zero Interest Rate Policy) samen met het “rente-nul-beleid”, de “NIRP” (staat voor Negative Interest Rate Policy), waren twee à drie jaar geleden actief. Sommige eurolanden beschikken vandaag over deze zeldzame capaciteit om aan hun schuldeisers te vragen hen op deze basis geld te lenen…

Voor het eerst in haar geschiedenis*, heeft Frankrijk op 9 juli 2012 schulden uitgegeven tegen negatieve rentes: -0,005% op 3 maand en -0,006% op 6 maand! Ons land volgt met deze trend in de voetsporen van haar groot buurland Duitsland, die al sinds enkele maanden tegen negatieve rentes geld leent. Enkele door paniek overmande beleggers accepteren zelfs op een termijn van twee maand te lenen.

We benadrukken de ironie van deze situatie: slechts vier maand geleden waren de markten bezorgd over de capaciteit van Frankrijk opnieuw onder een socialistisch bewind onder gunstige voorwaarden te kunnen lenen. Weinigen hadden voorzien dat de actuele situatie zich in Frankrijk kon voordoen!

Naast het feit dat er sprake is van een financieel technisch ongeëvenaarde situatie, zet deze ontwikkeling aan tot een bredere reflectie. De Amerikaanse econoom John Kenneth Galbraith herhaalde maar al te graag dat de imbecielen “vroeg of laat hun geld kwijtraken”. Met de “NIRP” zouden de gemoeide bedragen hen op grote schaal gelijk kunnen geven… Een “NIRP”-scenario baart reële zorgen over de manier waarop iemand zijn geld kan beleggen: welke belegger accepteert op voorhand een gedeelte van zijn inzet te verliezen?

De recent aangetreden regering die weinig ervaring heeft met financiële vraagstukken, verhoogt vreemd genoeg in deze periode het plafond van de A-Spaarrekening, de bij Fransen meest geliefde, risicovrije belegging die nu een hoger rendement genereert dan welke andere belegging, niettegenstaande het feit dat de “(jaar)inkomsten” en renteniers aan de tand gevoeld worden.  Een verrassende manier om sparen opnieuw te rijmen met risico…

Hoe kan iemand zijn kapitaal beleggen wanneer men een sereen pensioen wil opbouwen?

Een objectieve blik op de economische situatie kan enkele succesvolle et veelbelovende oplossingen bieden.

Een eerste oplossing is uiteraard het nemen van een zo gering mogelijk risico. We moedigen u altijd aan uw spaargeld te beleggen in ondernemingen die wij op lange termijn als solvabel aanmerken en die tegen voor beleggers aantrekkelijke rentes emitteren.

In deze periode van extreem risico-aversie bestaat een andere, meer paradoxale mogelijkheid om in de aandelen van deze gigantische groepen te beleggen die mondiale leaders in hun sector zijn. Deze ondernemingen die door de markt bijzonder gewaardeerd worden, lenen tegen extreem lage rentes: 1,6% voor SIEMENS op 7 jaar, slechts 2,4% voor VOLKSWAGEN op 10 jaar! Deze grote industriële groepen bevinden in een ongeëvenaarde en comfortabele situatie om forse groeiprojecten te financieren tegen ongekend gunstige rentes.

Dit nieuw en opwindend fenomeen (“strategic carry trade” genoemd) vertegenwoordigt een belangrijk concurrentievoordeel, een doorslaggevend voordeel dat ons moet aanzetten meer kapitaal te beleggen in ondernemingen die kapitaal bezitten.

Laten we de letterwoorden vergeten en in gedachten houden dat deze voor de belegger uiterst oncomfortabele lage rente, de mogelijkheden voor ondernemingen verhoogt. We moeten deze mogelijkheden goed benutten: lenen aan die ondernemingen die “ten onrechte” moeilijk geld kunnen lenen en beleggen in aandelen van ondernemingen die deze probleemloos uitgeven.

Didier LE MENESTREL
in samenwerking met Marc CRAQUELIN

*Bron: Bloomberg