Vooruitzichten 2016

Potentieel van Europese aandelen blijft intact

 


In deze context van lage rente die ongunstig is voor staats- en bedrijfsobligaties, blijven we positief voor aandelen.

De Europese aandelen zullen ook in 2016 goed blijven presteren dankzij sterke ondersteunende factoren in de eurozone.

In een volatiele omgeving zijn de beste beleggingskansen alleen weggelegd voor wie selectief is.


 

 

Globaal genomen zou de huidige volatiliteit zich de komende maanden moeten voortzetten. Dat is voor een stuk te wijten aan de ongeziene configuratie van het Amerikaanse en Europese monetaire beleid. Aan de ene kant lijkt de Amerikaanse Federal Reserve (FED) zich op te maken voor een renteverhoging, aan de andere kant houdt de Europese Centrale Bank (ECB) vast aan haar kwantitatieve versoepeling. Die discrepantie zorgt nu al voor een decorrelatie tussen de Amerikaanse en Europese tienjaarsrente.

 

In de Verenigde Staten zal de rente na een lange periode in principe heel geleidelijk worden opgetrokken. Zoals we in 2004 gezien hebben, betekent een renteverhoging niet noodzakelijk dat de beurs het plots minder goed doet. Ondanks tekenen van zwakte voor de industriële activiteit zien we in Amerika een sterke macro-economische context die gesteund wordt door een goede evolutie van de werkgelegenheid. We wijzen er op dat de Verenigde Staten 16% van het wereldwijde BBP vertegenwoordigen. De groei van het BBP is geruststellend (respectievelijk +3,88% en +2,69% in het tweede en derde kwartaal van 2015) en de dynamiek is positief voor de bedrijven, vooral in de dienstensector. Het volume van fusies en overnames maar ook de uitkering van dividenden en de inkoop van aandelen flirten opnieuw met historische hoogtepunten. Toch zitten er al scheurtjes in dat herstel, want de groei van de winst per aandeel van de bedrijven zakt in elkaar. Bovendien weet iedereen dat de beurs het altijd minder goed doet op het einde van een conjunctuurherstel.

 

In Europa daarentegen is het herstelpotentieel van de aandelenmarkten nog altijd intact, vooral in de eurozone. De stijging van de winst per aandeel hinkt achterop ten opzichte van de Verenigde Staten en de waarderingen blijven redelijk: op 30 oktober 2015 bedroeg de gemiddelde Price Earning Ratio (PER) (gecorrigeerd voor de economische cyclus) 12,2 in de eurozone, tegenover 22,4 in de VS. De macro-economische context blijft verbeteren, dankzij de stijgende consumptie en de aantrekkende investeringen in de woningbouw. Net als in 2015 staan het versoepelingsbeleid van de ECB, de lage olieprijzen en de zwakke euro garant voor een sterke ondersteuning, te meer omdat de markt nog altijd rekening houdt met een tweecijferige winstgroei. In sectoren die momenteel mee profiteren van een conjunctuurherstel, zoals de bouwsector, zijn er talrijke opportuniteiten.

 

Voor de opkomende economieën blijft voorzichtigheid geboden. De aandelenmarkten hinkten de voorbije jaren achterop en de waarderingen blijven duidelijk achter op die van de ontwikkelde landen (PER van 12,4 voor de MSCI groeilanden, tegenover 16,9 voor de MSCI ontwikkelde landen), maar de context blijft onzeker en het herstel is nog niet zichtbaar. Enig lichtpuntje: de geruststellende berichten van de Chinese regering, die het scenario van een abrupte ‘hard landing’ afhouden en de intentie benadrukken om de groei van het land op meer dan 6,5% te handhaven. Als er beter nieuws uit China komt, dan zal dat een heel positief signaal voor de conjunctuur van de wereldeconomie zijn, en daar zouden de grote Europese exportbedrijven als eerste van profiteren.

 


 

In die context raden we voor de portefeuille een groter gewicht in Europese aandelen aan.

– We geven voorrang aan bedrijven in de eurozone, die profiteren van een bijzonder gunstige context.

– We behouden onze blootstelling aan de Amerikaanse markt, waar we tot nu toe konden profiteren van de stijgende dollar. Wel zullen we onze posities in de loop van het jaar geleidelijk aan moeten afbouwen.

– Voor het obligatiesegment blijven we, met het vooruitzicht van een renteverhoging door de FED, over het algemeen erg voorzichtig wat betreft staatsobligaties. Wel zijn we positief over schuldpapier van bepaalde perifere landen.

– Wat de bedrijfsobligaties betreft, opteren we voor de hoogrentende Europese obligaties van bedrijven met een lage schuldenlast.

 

 


 

 

Contactpersonen media

Sophie Thiard sophie.thiard@lfde.com +33 (0)1 47 23 98 12 / +33 (0)6 22 80 20 98

Laurent Sécheret laurent.secheret@lfde.com +33 (0)1 53 23 87 48 / +33 (0)6 79 20 35 27

 

Over LFDE – www.lfde.com

La Financière de l’Echiquier werd opgericht in 1991 als een van de eerste onafhankelijke beheervennootschappen in Frankrijk. LFDE heeft 8 miljard euro in beheer en telt 104 medewerkers. De onderneming is voor 100% in handen van de bestuurders en werknemers. Activiteiten: beheer van spaargelden en financiële beleggingen voor rekening van particuliere klanten, adviseurs in vermogensbeheer en institutionele klanten.