Olivier de Berranger

The Rise of the Machines

De door Boston Dynamics ontwikkelde tweevoetige robot Atlas, even behendig als een topatleet en gemaakt om zich voort te bewegen in moeilijke omstandigheden, kan op het eerste gezicht een onthutsende indruk maken. Of angst inboezemen. Toch is het een technologisch wonder met verbluffend soepele bewegingen. Deze Atlas zal niet de wereld op z’n schouders dragen, maar misschien wel de renaissance van de industrie.

Demografische uitdagingen, vergrijzing van de bevolking, zwaar werk, bloei van de diensteneconomie en ga zo maar door: de uitdagingen voor de productiesectoren stapelen zich op en voorlopig is nog lang niet voldaan aan al onze behoeften aan elektronische apparatuur, infrastructuur, transportmiddelen enz.

De robotica zou een revolutionaire oplossing kunnen zijn om de economische situatie van de industrie in evenwicht te brengen, met name dankzij industriële robots, zoals die van FANUC in Japan of KUKA in Duitsland. Het combineren van mensen en machines in werkprocessen maakt een snelle ontwikkeling door dankzij collaboratieve robots, cobots genoemd, zoals die van UNIVERSAL ROBOTS, een Deense fabrikant die in 2015 door het Amerikaanse TERDYNE werd overgenomen voor 285 miljoen dollar. Deze nieuwe generatie van robots is uitgerust met intelligente sensoren, waardoor ze veilig kunnen samenwerken met mensen en zo de semi-automatische productie van goederen kunnen faciliteren. Een duo dat goed presteert omdat het de kwaliteiten van machines en mensen weet te combineren.

De technologische wedloop resulteert ook in de nodige innovaties in de gezondheidssector, waar steeds meer operatierobots worden gebruikt. Het gerobotiseerde platform Da Vinci van INTUITIVE SURGICAL, dat zijn bestaan te danken heeft aan een door de NASA ontwikkelde technologie, heeft vier robotarmen en augmented reality-modules die nauwkeurige realtime-informatie verstrekken. Hierdoor beschikken chirurgen – tot dusver mensen – over een veel grotere capaciteit. Het Californische bedrijf ontwikkelt ook robots die in staat zijn om minimaal invasieve operaties uit te voeren, wat een positieve impact heeft op het herstel van de patiënt.

Een andere trend die op dit moment speelt is de introductie van robotsystemen in logistieke magazijnen, die vooral gebruikt worden door e-commerce-bedrijven. Doordat het aantal online bestellingen enorm is gestegen, moeten magazijnen hun capaciteit vergroten, wat mogelijk wordt gemaakt door zeer krachtige intelligente systemen, zoals die van het Japanse DAIFUKU of het Amerikaanse COGNEX.

Voor artificiële intelligentie is robotica weer een nieuw aandachtsgebied waarop het al zijn innovaties kan loslaten. Het internet der dingen maakt het namelijk mogelijk om elk element in een fabriek aan te sluiten op een gecentraliseerd controlesysteem. Het is een systeem dat de productie in realtime kan analyseren en optimaliseren en zelfs proactief kan ingrijpen om uitval of stopzetting van de productie te voorkomen. Deze intelligente oplossingen, die de wonderbaarlijke mogelijkheden van artificiële intelligentie en robotica combineren, vormen een vruchtbare voedingsbodem voor de groei van de economie in de toekomst.

Of robotica nu een utopie of een groeiaanjager is, de toekomst ziet er rooskleurig uit: tegen 2030 zal de markt naar schatting 90 miljard dollar waard zijn1. Veel bedrijven die interesse tonen, vormen een voedingsbodem en een potentieel waar onze thematische beleggingsoplossingen waarschijnlijk van zullen profiteren.

1Idate Digiworld, 2020