Seizoen flow

Na een schitterende zomer die niemand op de markten had verwacht, had september het toneel kunnen zijn van een uiterst moeilijke terugkeer naar de realiteit. Ondanks een weinig optimistische internationale (Amerikaanse begroting, valuta’s van opkomende landen, de crisis in Syrië) en landelijke nieuwsstroom (belastingen, sociale onrust, werkloosheid) bleven de financiële markten de commentatoren in de geïndustrialiseerde landen positief verrassen. De S&P500, de benchmark van de Amerikaanse markt, breekt sinds april regelmatig records (1.757 punten op 31/10), terwijl de CAC40, ver van zijn hoogterecords, sinds het begin van het jaar een fraaie prestatie neerzet van +18,1% (4.300 punten).

Deze fraaie beursperformances werden in veel Europese landen vergezeld van opnieuw gestegen volumes. Wat zijn de redenen van deze dynamische stroom waarvan niemand de kracht had voorspeld?

De belangrijkste, meest factuele reden is gebaseerd op een grootschalige migratie. De internationale beleggers die vooruitlopend op betere tijden in Europa en geconfronteerd met toenemende moeilijkheden om nieuwe goed presterende niches in eigen land te vinden, hebben in afwachting van de winter hun zinnen gezet op het Oude Continent. Tijdens vijf opeenvolgende weken van positieve instroom sinds juli, hebben Europese aandelenfondsen kortgeleden een oud record van 11 jaar (1) gebroken. De aankondiging van de sequentiële stijging van het bnp met 0,3% in de eurozone in het tweede kwartaal na een daling van zes kwartalen is zeker één van de redenen geweest en versterkt de trend.

De tweede, meer nationale reden accentueert de invoering van PEA-PME op 1 januari 2014. Dit nieuw belastingstelsel zou maximaal € 4 miljard kunnen inzamelen voor het MKB en uitzendbedrijven. Voldoende om een gedeelte van Franse spaargelden te heroriënteren naar de financiering van deze cruciale economische infrastructuur. Werd deze instroom die synoniem is voor een grote dynamische hausse verwacht? Absoluut en de omvang van dit beleggingsuniversum stimuleert relativering: de totale beurskapitalisatie van 3.800 Europese ondernemingen die in aanmerking komen voor deze regeling op grond van de meest recente, door de overheid aangekondigde criteria, bedraagt meer dan € 700 miljard.
De meest recente academische reden wordt aangedragen door de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. Door een drietal Amerikaanse economen te belonen voor “hun empirische analyse van activaprijzen” heeft het selectiecomité van de Nobelprijs voor de Economie gememoreerd dat de beurs geen casino is en dat de prijs van financiële activa bepaald kan worden door reflectie en kennis. Voor hun respectievelijke werkzaamheden hebben Eugene Fama, Robert Schiller en Lars Peter Hansen (de drie winnaars) aangetoond dat de prijs en waarden van activa weliswaar op korte termijn kunnen verschillen maar dat zij op lange termijn weer samenkomen.

Deze bewering die een hart onder de riem steekt van de professionals in de sector, werd eerder al benadrukt door Benjamin Graham en David Dodd (2), die als eersten bevestigd hebben dat een belegger door middel van een grondige financiële analyse de intrinsieke waarde van een onderneming kan bepalen. Het begrip “value” belegging was geboren en maakte Warren Buffet tot één van de meest succesvolle beleggers van de afgelopen eeuw. Het fonds Echiquier Value benut dit jaar overigens volop dit beleggingsthema.

“Ach! Wat is de wereld groot in het licht van lampen! », exclameerde Charles Baudelaire in “Les Fleurs du mal”. (De bloemen van het Kwaad) De kapitaalstromen gaan de wereld over, op zoek naar toekomstige groeizones van BRIC (3)- tot Next 11 (4) landen. Een tien jaar durende wereldreis die eindigt op het Oude Continent, is als een soort terugkeer naar de oorsprong. Wedden dat de comeback van deze kapitaalstromen langer dan een winter duurt alvorens weer aan hun grote migratie te beginnen.

Didier Le Menestrel

(1) Gegevens BofAML / EPFR Global
(2) Veiligheidsanalyse gepubliceerd in 1934
(3) Brazilië, Rusland, India en China. Letterwoord ontwikkeld door Jim O’Neill in 2001
(4) Lijst van 11 geïndustrialiseerde landen door Jim O’Neill in 2005