Go, Global go !

« Ondernemingen overnemen tegen een normale prijs », een mooi objectief waaraan wij jaarlijks bij het lezen van het Berkshire Hathaway rapport herinnerd worden, de holding van Warren Buffett, de meest beroemde belegger ter wereld.

Deze oude wijze man (hij is dit jaar 80 geworden) is een voortdurende inspiratiebron en toen we vernamen dat hij vanaf 2003 in China belegt, zijn wij sneller gaan nadenken over de manier waarop wij buiten de grenzen konden gaan werken. We zijn “langzaam onze pas gaan versnellen”: begin 2004 zijn wij met de oprichting van Echiquier Agenor, het fonds dat gespecialiseerd is in Europese “midcaps”, buiten de grenzen van Frankrijk gaan werken en een jaar later via Echiquier Major, dat zich toelegt op de grote onvermijdelijke Europese waarden. De actuele resultaten zijn met in hun segment vleiende klassementen bevredigend. Met een pluimpje voor Echiquier Major, dat deze maand 5 jaar bestaat en erin geslaagd is in één jaar, drie jaar en vijf jaar meer dan 97 % van de 885 fondsen in zijn categorie in resultaat te overtreffen! Dat was dus wel de moeite waard vaardiger te worden in de taal van Shakespeare.

Het loonde vooral de moeite ons denken en onze beleggingsmethode die voortvloeien uit het succes van Agressor in de Franse markt te verruimen. Deze opening naar nieuwe beleggingsgebieden, hogere beurskapitalisaties en ondernemingsmodellen met forse groei is de garantie voor een duurzame kwaliteit van het toenemend vermogen dat u ons in beheer geeft. Wij moeten in staat zijn een “constante” performance neer te zetten, zowel voor ondernemingen die “niet in zwang zijn ” en waarmee het team van Agressor een bijzondere band heeft als voor de onomstreden waarden (LINDT of ATLAS COPCO) waarnaar de voorkeur uitgaat van Echiquier Major.

Wanneer men voortdurend in contact staat met buitengewone ondernemingen (ongeacht of zij verafgelegen mijnen uitrusten of cacao verwerken tot luxe chocolade), en permanent hun marktaandelen in regio’s voor het merendeel buiten Europa volgt, wordt ons duidelijk dat wij nog meer moeten zoeken naar leaders zonder geografische beperkingen.

Daarom organiseren wij in samenwerking met het advieskantoor in strategie, Estin, al sinds twee jaar enquêtes over de groeistrategie van deze mondiale leaders die op de beurzen in New York, Londen of Sjanghai genoteerd worden.

Waarom worden zo veel middelen en tijd gespendeerd om kandidaten te identificeren die al over een duidelijk profiel beschikken zoals COLGATE in de Verenigde Staten of BAIDU in China? Omdat een leiderschap in een actuele markt geen garantie biedt voor de toekomst. Wij kijken voortdurend naar de toekomst en blijven geconcentreerd zoeken naar groepen die hun geografische “spreiding” succesvol hebben gewijzigd, als gevolg waarvan de omzet op langere termijn met meer dan 7% kan stijgen. COLGATE die één tube tandpasta op 3 in China verkoopt, werd uiteindelijk geselecteerd terwijl L’OREAL, de onmiskenbare leader van de traditionele economie, niet geselecteerd werd bij het zoeken naar “super leaders”.

Het heeft geen zin vandaag leader te zijn. Belangrijk is om leader te blijven en te voorkomen “strategisch te gaan denken”!

Deze uitdrukking van adviseurs in strategie is voor het team een ijkpunt geworden voor de waardering en selectie van ondernemingen op basis van hun vermogen wel of niet “strategisch denken” te vermijden. Een doorslaggevend criterium dat samenvat hoe wij fundamenteel werken aan strategieën die toegepast worden op grote groepen met een beurskapitalisatie die veelal hoger is dan vijftig miljard USD (GOOGLE vertegenwoordigt in onze selectie meer dan 150 miljard USD). Dankzij een onderzoek en reflectie van bijzonder hoge kwaliteit heeft het fonds al meer dan 130 mondiale leaders geïdentificeerd en 40 kandidaten geselecteerd, die uw spaartegoed gaan beheren.

Dat was meer dan nodig was voor de lancering van Echiquier Global, het fonds van “super leaders” dat wij nu al een lang leven en goede beursprestaties toewensen. Tot 16 april, datum waarop voor het eerst ingeschreven kan worden op deelbewijzen!