Olivier de Berranger et Coline Pavot

Een kwestie van impact

Komt L’Oréal in aanmerking voor opname in een impactfonds? Velen zijn wellicht geneigd die vraag negatief te beantwoorden. Toch heeft de Franse groep een aanzienlijke – en systemische – impact. Alleen al door zijn omvang beïnvloedt de wereldleider in cosmetica zijn leveranciers en zet hij druk op zijn concurrenten. Die indirecte impact is even groot als de directe impact die de groep met zijn producten of diensten genereert, misschien zelfs groter.

Met behulp van ecodesign en natuurlijke ingrediënten streeft L’Oréal er al een hele tijd naar de milieu-impact van zijn producten te verkleinen. In 2020 besteedde de groep 964 miljoen euro aan onderzoek en ontwikkeling rond ingrediënten, formules, productiemethodes en verpakkingen die de impact van zijn producten op het milieu en/of de maatschappij kunnen verbeteren. Met zijn inspanningen vervult dit uiterst innovatieve bedrijf een voortrekkersrol en spoort het zijn leveranciers en de hele sector aan om hun praktijken te verbeteren. De impact van bedrijven ook vanuit die invalshoek benaderen, maakt het mogelijk om te beleggen in een brede waaier van ondernemingen met een vaak onderschatte, maar aanzienlijke impact. Het beperkt ook het risico op zeepbellen in enkele aandelen die qua impact hoog aangeschreven staan.

Impactbeleggen neemt verscheidene vormen aan. Het ontstond in de wereld van de private equity, maar maakt nu ook gestaag opgang op de beurzen, waar het kapitaal naar bedrijven doet vloeien die een oplossing aanreiken voor ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Het belooft om via beleggingen niet alleen financieel rendement te genereren, maar ook een meetbare impact op het milieu en/of de maatschappij te hebben. Die impact uit zich op verschillende manieren, en schijn bedriegt soms! Impactbeleggen vertrekt altijd vanuit het voornemen om een positieve invloed te hebben op het milieu of de maatschappij. Hoe dat voornemen in de praktijk wordt gebracht, hangt af van wat onder impact wordt verstaan, welke concrete doelstellingen met betrekking tot specifieke indicatoren vooraf worden vastgelegd, hoe goed op de uitvoering wordt toegezien, hoeveel interne middelen er worden ingezet, enz.

Die grote diversiteit in impact zorgt voor een gevarieerd aanbod. Dat is de weg die wij zijn ingeslagen bij La Financière de l’Échiquier, pionier in impactbeleggen op de beurzen sinds 2017. Met onze twee impactfondsen, willen wij een meerwaarde betekenen, dat wil zeggen een specifieke en directe bijdrage leveren, waardoor de bedrijven waarin wij beleggen de positieve impact van hun activiteiten kunnen vergroten. Voor LFDE betekent dat onder meer langdurig aanwezig blijven in het kapitaal van een bedrijf en voortdurend in dialoog gaan met de bedrijfsleiding. Die meerwaarde is van doorslaggevend belang bij het beheer van een impactfonds en de extra bezieling waarmee een verantwoordelijke belegger uitgroeit tot een belegger met impact.

Dat streven is geen loze belofte. Het zit vervat in de beloningsregeling voor de beheerders van onze impactfondsen. Een aanzienlijk deel van hun beloning is voortaan gekoppeld aan het behalen van impactdoelstellingen, waarop zal worden toegezien door onafhankelijke deskundigen. Dit initiatief, het eerste in zijn soort in beursgenoteerde impactbeleggingen, zorgt voor de naar onze mening essentiële afstemming tussen het belang van de fondsbeheerders en het algemene belang. De impact van beleggingen en fondsen meten is cruciaal voor al wie met impact wil beleggen. Meten maakt de impact van beleggingen voor onze klanten aanschouwelijker en concreter en toont de vooruitgang in de vooropgestelde impactdoelstellingen. Daarom publiceerden wij onlangs het derde jaarlijkse impactverslag van Echiquier Positive Impact Europe en hebben we een veeleisende impactdoctrine op papier gezet. Financieel rendement combineren met impact, dat is wat wij onze klanten en partners verschuldigd zijn. “Iedereen wil de wereld veranderen”, zei Tolstoj, “maar niemand begint bij zichzelf.” Wat als u met impactbeleggen tegelijk de wereld kon veranderen én zorg kon dragen voor uw vermogen?

Door Olivier de Berranger, gedelegeerd algemeen directeur en hoofd vermogensbeheer, en Coline Pavot, verantwoordelijke voor het onderzoek naar verantwoord beleggen, La Financière de l’Échiquier