De nieuwe miljardairs

De Europese “middenklassen” worden volop getroffen door de economische crisis. De hoge werkloosheid, de matige koopkracht, de flauwe groei, de delokalisaties … zijn de problemen die deze groep treffen en vormen een belangrijke uitdaging voor de politici in de eurozone. Sommigen spreken zelfs over hun verdwijning, als gevolg van een mondialisering die hen in een hogere sociale klasse of in de zogenaamde populaire klasse terecht zou doen komen (1).

Deze lokale realiteit maskeert een totaal verschillende realiteit op mondiaal niveau: planetair gezien zou het aantal personen in de middenklasse in 2020 meer dan 1 miljard en tegen de horizon 2030 meer dan 3 miljard personen moeten vertegenwoordigen. Een uitzonderlijke groei die een belangrijk thema is voor onze beleggingen.

Volgens het onderzoek door het Institute for Securities Studies(2), ondergaan de volgende twee decennia belangrijke demografische ontwikkelingen. Hoewel al bekend is dat de Indiase bevolking met meer dan 1,5 miljard inwoners meer dan 130 miljoen personen telt dan de Chinese bevolking in 2030, ondergaat de structuur van de mondiale bevolking zelf een reële revolutie. De algemene stijging van het levensniveau is bijzonder spectaculair in Azië, waar een studie een explosie aantoont van de middenklasse waar 3,2 miljard personen deel van zouden uitmaken. Afrika of het Midden-Oosten kent groeicijfers (lager dan in Azië) waarvan onze Europese ondernemers dromen en in nauwelijks twee decennia telt de middenklasse in Zuid-Afrika meer dan 300 miljoen personen, hetzelfde aantal als alle straten van Noord-Amerika verenigd.

De mondialisering die in onze regio zo wordt bekritiseerd is een positief voor de bevolking in groeilanden. Door een betere toegang tot onderwijs en kennis moet met name het percentage analfabetisme in de wereld (10% in 2030 versus 27% in 1990) worden verlaagd. De toegang tot informatie door de democratisering van Internet (1 inwoner op 2 heeft in twintig jaar toegang tot Internet), is uiteraard een belangrijke factor in deze ontwikkeling.

Maar hoe kan profijt getrokken worden van de opkomst van deze nieuwe bevolking? De Figaro(3) heeft in een recent artikel deze consumptie-ondernemingen die meer dan 1 miljard klanten in de wereld van dienst zijn onder de loep genomen. L’OREAL, PROCTER & GAMBLE, NESTLE maar ook COCA-COLA hebben in de afgelopen jaren een assortiment producten ontwikkeld die zowel op lokaal als op wereldniveau afgestemd kunnen worden. Er bestaat geen twijfel dat deze super leaders profijt zullen trekken van de opkomst van deze middenklassen.

De geschiedenis in een maalstroom: nieuwe middelen zijn nu beschikbaar om nog sneller dan voorheen deze miljarden nieuwe consumenten te bereiken. Facebook dat slechts 8 jaar geleden werd gecreëerd telt nu al 1 miljard gebruikers, waardoor het contact tussen merken en klanten wordt geïntensiveerd: COCA-COLA heeft 41 miljoen fans terwijl Danette (groep DANONE) 1,2 miljoen aficionados telt…

Niet voor niets behoren deze ondernemingen met een planetair en miljardair potentieel tot de beleggingskeuzes van uw fondsen en met name van Echiquier Global! In een periode waarin opnieuw aandacht is voor het stimuleren van onze zwakke groei in Europa, moeten wij ons herinneren dat deze ondernemingen al lang geleden besloten hebben wereldwijd nieuwe klanten te werven. De wereld groeit, laten wij dat niet vergeten!

Didier LE MENESTREL
Met de medewerking van Olivier de BERRANGER

(1) Fractures françaises – Christophe Guilluy
(2) Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric World – maart 2012
(3) De Figaro van 25-04-2012 Ces sociétés qui comptent plus d’un milliard de clients