Olivier de Berranger

De crash van 2022

In november 2022 sloot de door Bloomberg gepubliceerde Global Aggregate Index de maand af met een positief resultaat van 4,7%. Deze index is een brede maatstaf voor de wereldwijde prestaties van obligaties met de hoogste kwaliteit, of het nu gaat om staatsobligaties, bedrijfsobligaties of zelfs gesecuritiseerde obligaties. De duidelijk positieve maandelijkse prestatie is met enkele basispunten verschil gelijk aan die van december 1991, september 1998 of september 2003, en is na december 2008 de beste prestatie van de 32 beste geregistreerde jaren.

Een maandelijkse prestatie die weliswaar positief lijkt maar toch een verschrikkelijk 2022 verbergt. Ondanks deze heftige opleving stevent de Global Aggregate Index af op zijn slechtste jaar ooit, met een negatief resultaat van meer dan 15%, waarmee de daling van 5% in 2000 of 2005 wordt gedegradeerd tot een “zachte” correctie. Het jaar 1994 – bekend als de “obligatiecrash” – eindigde vlak.

We kennen de redenen waarom de obligatiemarkten in paniek raakten: de inflatie in galop in de meeste economische zones, knelpunten om meer en sneller te produceren, exploderende overheidstekorten in de ontwikkelde economieën, agressieve centrale banken die allemaal in de voetsporen van Volcker zijn getreden… Een uiterst explosieve cocktail.

Maar de horizon lijkt op te klaren. Na jaren van nul of zelfs negatieve rente is de obligatiemarkt nu vol met emittenten die aantrekkelijke rendementen bieden. Een 5-jaars obligatie van LVMH bijvoorbeeld levert 2,5% op na iets meer dan een jaar geleden een negatief rendement te hebben gegenereerd, terwijl Iliad meer dan 5,5% biedt voor dezelfde looptijd. De rendementen op de beste hoogrentende obligaties bedragen meer dan 7%.

Het enige wat nu nog rest is dat de volatiliteit de obligatiemarkten verlaat. Verhoudingsgewijs is de volatiliteit op de vastrentende markten veel groter dan op de aandelenmarkten sinds de centrale banken met hun reeks renteverhogingen zijn begonnen. Het is nog niet duidelijk welk eindniveau zij nastreven voor de rente. Stabilisatie van de obligatiemarkten is, zoals in elke economische of financiële crisis, een voorwaarde om de aandelenmarkten meer tot rust te laten komen.

Intussen bieden de kredietmarkten – i.e. in de eerste plaats particuliere bedrijfsschulden, of het nu gaat om senior of achtergestelde, converteerbare of meer traditionele obligaties – volgens ons een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding. Nu het obligatierisico naar behoren wordt vergoed, kan elke belegger, ongeacht de beleggingscategorie waaraan hij de voorkeur geeft, zich alleen maar gerustgesteld voelen.

Disclaimer: De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteur. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.