Impact, klimaat & biodiversiteit: La Financière de l'Echiquier rapporteert transparant

La Financière de l’Echiquier (LFDE), pionier op het gebied van impactbeleggen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert vandaag het rapport over zijn bedrijfsstrategie Klimaat & Biodiversiteit, evenals de jaarlijkse impactrapporten[1] van twee van zijn impactfondsen. Deze drie verslagen zijn een afspiegeling van ons streven naar transparantie voor beleggers.

Het eerste rapport over de bedrijfsstrategie Klimaat & Biodiversiteit van LFDE[2] schetst de concrete acties die in 2021 voor elk van de negen verbintenissen zijn ondernomen. Het rapport beschrijft ook wat onze fondsen hebben bereikt op het gebied van klimaat en biodiversiteit. LFDE gaat hiermee voor al zijn fondsen verder dan de vereisten van artikel 29 van de energie-klimaatwet.  Dit rapport beschrijft de gekozen indicatoren, hun relevantie en beperkingen en de door LFDE bepaalde doelstellingen. Dankzij het partnerschap met Carbon4 Finance kunnen we voor de allereerste keer de milieuprestaties van onze fondsen laten zien aan de hand van indicatoren zoals de temperatuurstijging ten opzichte van de doelstellingen van het akkoord van Parijs en de biodiversiteitsvoetafdruk.

De twee vandaag gepubliceerde impactrapporten, gecontroleerd door het onafhankelijke adviesbureau Better Way, hebben betrekking op twee LFDE-impactfondsen die beide volgens de SFDR-verordening conform artikel 9 zijn.

Het eerste impactrapport van Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe[3][4]  doet verslag van de impact die gegenereerd wordt door de bedrijven in de portefeuille van het fonds op basis van indicatoren die de impact meten, zoals de klimaat- en biodiversiteitsbewustzijnsscore, een eigen methodologie van LFDE. Ook beschrijft het rapport alle middelen die zijn ingezet ter ondersteuning van de impactthese van het fonds.

Het vierde impactrapport van Echiquier Positive Europe [5][6]meet concreet de positieve effecten van de beleggingen in de bedrijven in de portefeuille met betrekking tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN. Het rapport beschrijft ook de resultaten van het engagement van het beheerteam ten opzichte van de bedrijven in portefeuille en de ontwikkelingen van onze impactbenadering.

In een tijd waarin de Parijse financiële markt vraagtekens zet bij de operationele uitvoering van impactbeleggen biedt de publicatie van deze twee rapporten een concrete illustratie van de drie pijlers van impactbeleggen, namelijk intentionaliteit, additionaliteit en meetbaarheid.

Al deze rapporten zijn vrij beschikbaar op de website www.lfde.com.

Bettina Ducat, algemeen directeur van LFDE, vertelt:

Voor La Financière de l’Echiquier is transparantie tegenover beleggers essentieel. De publicatie van deze impactrapporten, waarvan het eerste zich richt op de klimaattransitie en de bescherming van de biodiversiteit, zet deze wens om in daden en laat op concrete en nauwkeurige wijze de gegenereerde impact zien, net als onze progressie op dit gebied.’

Olivier de Berranger, gedelegeerd algemeen directeur en directeur vermogensbeheer van LFDE, voegt hieraan toe:

Wij willen de experts van Better Way, een onafhankelijk bureau, bedanken voor hun begeleiding. De kwaliteit van de vandaag gepubliceerde impactrapporten is op de financiële markt een referentiepunt voor het meten van impact. Dit pionierswerk zal nog intensiever worden, net als de groei van ons gamma met impactfondsen en onze betrokkenheid bij de bedrijven in portefeuille.

Coline Pavot, Head of ESG Research bij La Financière de l’Echiquier, merkt op:

Gezien de steeds veranderende regelgeving willen we een voorbeeldfunctie vervullen bij de omgang met het spaargeld van onze cliënten, dat belegd wordt om klimaat- en biodiversiteitskwesties te helpen oplossen. Het rapport van onze strategie Klimaat & Biodiversiteit belicht dit engagement op tastbare wijze. We brengen verslag uit over de prestaties van al onze fondsen aan de hand van een aantal milieumaatstaven en maken de balans op van het eerste jaar dat deze pragmatische en ambitieuze strategie is uitgerold.’

 

[1] We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat hun beleggingen in de compartimenten geen directe impact hebben op milieu en maatschappij, maar dat de compartimenten trachten te kiezen voor en te beleggen in ondernemingen die voldoen aan de precieze criteria die in de beheerstrategieën zijn vastgelegd.
[2] Klik hier voor het eerste rapport van de bedrijfsstrategie Klimaat & Biodiversiteit.
[3]Klik hier voor het eerste impactrapport van Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe.
[4] Dit fonds is op 15.12.2020 gelanceerd en is op 22.03.2022 omgedoopt in Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe. Het fonds is hoofdzakelijk belegd in aandelen en is voornamelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies, het aandelenrisico, het risico van beleggingen in small- en midcapaandelen en het valutarisico.
[5] Het fonds is hoofdzakelijk belegd in aandelen en is voornamelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies, het aandelenrisico, het valutarisico en het risico van discretionair beheer.
Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van deze fondsen raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden op www.lfde.com.
[6]Klik hier voor het vierde impactrapport van Echiquier Positive Impact Europe