Vijf vragen over... Echiquier World Equity Growth

Echiquier World Equity Growth is een fonds met effectenselectie. Het belegt in grote internationale waarden met een sterke blootstelling aan de wereldwijde groei, waaronder posities die bekend staan als wereldleiders in hun sector.

arrow2

Echiquier World Equity Growth

Welke aanpak hanteert Echiquier World Equity Growth?

 

Die is heel eenvoudig: wij beleggen wereldwijd in megatrends. We richten ons momenteel op drie basistendensen: kunstmatige intelligentie, de cloud en de opkomende markten. Die langetermijnvisie behoedt ons voor kortstondige stemmingswisselingen op de markten en biedt ons de mogelijkheid overal ter wereld beleggingsmogelijkheden te vinden.

Echiquier World Equity Growth is een schoolvoorbeeld van de selec- tiemethode die LFDE hanteert – fundamentele analyse en verregaande kennis van de ondernemingen – toegepast op een wereldwijd universum, zonder geografische beperkingen.

 

Hoe selecteert u de effecten?

 

De eerste stap is de identificatie van de toonaangevende ondernemingen op markten van significante omvang. Het is de bedoeling de groei te gaan zoeken waar hij te vinden is! Op basis van die eerste filter bouwen wij een geconcentreerde portefeuille op, die momenteel 22 effecten bevat: wereldwijde groeibedrijven die wereldwijd hun markt domineren, duurzame en wereldwijd gevestigde groei-bluechips, regionale marktleiders en cyclische marktleiders.

 

Welke balans maakt u op na 9 jaar beheer?

 

Onze methode heeft haar deugdelijkheid bewezen. Echiquier World Equity Growth werd ontwikkeld om kortstondige bokkensprongen van de markten te vermijden. Het is dankzij die langetermijnvisie dat het een ander rendementsritme kan bieden dan de Europese fondsen, met een track record van goede kwaliteit: sinds zijn oprichting in 2010 behaalt het een rendement op jaarbasis van +10,9%, tegenover 9,1% voor zijn referentie-index. Bovendien is het fonds een goede keuze gebleken in vergelijking met zijn Morningstar-categorie: qua rendement zitten we vaak in het eerste deciel van de groep.

 

Hoe hebt u Echiquier World Equity Growth laten evolueren?

 

De missie van Echiquier World Equity Growth is niet veranderd: we blijven beleggen in de locomotieven van de wereldwijde groei. Onze keuzes vloeien voort uit onze overtuigingen: de waarden in de portefeuille werden geselecteerd om hun groeiverwachtingen, en hun vermogen om steeds opnieuw te innoveren en hun wereldwijde leiderschap te ondersteunen.

In een context van sterke volatiliteit zijn wij mobieler geworden. Daarnaast hebben we ook de blootstelling aan Amerikaanse waarden opgetrokken. Momenteel maken die zo’n 56% van de portefeuille uit.

Zo is Microsoft begin 2018 opgenomen in de portefeuille, omdat zijn groei duidelijk is versneld onder impuls van zijn cloudafdeling (+76% in het vierde kwartaal van 2018).

Deze keuzes hebben geloond: Echiquier World Equity Growth heeft 2018 positief afgesloten met een rendement van 0,8%, tegen -4,8% voor zijn referentie-index, en heeft sinds het begin van het jaar een mooi parcours afgelegd, met een rendement van +13,1% (tegenover 11,2% voor zijn referentie- index).

 

Wat verwacht u van 2019?

 

We zullen gedisciplineerd blijven en ondernemingen blijven bezoeken om ze op het terrein te evalueren, op zoek naar de structurele winnaars.

In de huidige context blijven wij de voorkeur geven aan:

– de leiders op het vlak van digitale transformatie, in het bijzonder aanbieders van cloudoplossingen zoals Microsoft en Amazon, evenals leveranciers van cloudsoftware, zoals Salesforce (klantenrelaties) of Adobe (beeldbewerking);
– de technologische leiders, maar naar onze mening ook opkomende financiële aandelen, zoals Ping An Insurance in China en OCBC in Singapore, die profiteren van de gunstige demografische ontwikkelingen;
– de opkomst van digitale betalingen in de hele wereld, via bedrijven zoals Visa of

 

Voor meer informatie over de risico’s en de kosten

Het beheerteam kan in de loop van de tijd veranderen. Voor meer informatie over het fonds kunt u terecht op de site www.lfde.com.
*De term “fonds” verwijst naar het gemeenschappelijke  beleggingsfonds dat op 19 maart 2019 wordt omgezet in een compartiment van de SICAV.
Alle gegevens die in dit document worden gecommuniceerd, zijn actueel per 28/02/2019.
Prestaties uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en zijn niet
constant in de tijd.
Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen. Het houdt een risico van kapitaalverlies in.
Het beheer is discretionair.
Er bestaat een risico dat het fonds niet op elk ogenblik belegd is in de best presterende waarden.
Er bestaat een valutarisico dat gekoppeld is aan het risico dat de valuta’s waarin wordt belegd, dalen in vergelijking met de referentievaluta van de portefeuille.
Er bestaat een valutarisico dat verbonden is met beleggingen uit de groeilanden en dat met name voortvloeit uit politieke en  reglementaire factoren of uit de werkingsen  toezichtregels op deze markten, die kunnen afwijken van de normen die de grote  internationale markten hanteren.
Voor meer informatie over de risico’s kunt u terecht in het KIID, in het prospectus of bij uw vertrouwde contactpersoon.
Alle kosten waaraan het fonds onderhevig is, staan vermeld in het prospectus. De lopende kosten worden jaarlijks bijgewerkt en  kunnen worden geraadpleegd in het KIID van het fonds.