Paul Merle

Overzicht Echiquier Major SRI Growth Europe

2022 werd gekenmerkt door de invasie van Oekraïne en een recordinflatie. Om die inflatie, die nog werd versterkt door de stijging van de energieprijzen, af te remmen, verhoogden de centrale banken abrupt de rentevoeten, wat een rotatie ten gunste van de waardesectoren in de hand werkte, ten nadele van de groeiaandelen. Deze context was ongunstig voor de positionering van Echiquier Major SRI Growth Europe, dat van nature niet belegt in olie, zware metalen, wapens of tabak, die vorig jaar tot de best presterende aandelenmarkten behoorden, en dat daarentegen overwogen is in technologie en industriële aandelen, die terrein verloren. Het begin van het jaar 2023 is gunstiger. In het eerste kwartaal veerden de markten op als gevolg van de opheffing van de gezondheidsbeperkingen in China, de lagere energieprijzen in Europa en het vooruitzicht van een stabiliserende rente. De crisis in de VS die de regionale banken treft – met de ondergang van SVB – en de redding van Credit Suisse door UBS, hielden de opleving echter tegen. In deze periode presteerde het fonds beter dan zijn benchmark. Het profiteerde van een positieve sectorallocatie dankzij een overweging in technologie en zijn afwezigheid in de energiesector, evenals van een positieve aandelenselectie dankzij de prestaties van Novo Nordisk, Straumann en Lonza in de gezondheidszorg, L’Oréal in duurzame consumptiegoederen en LVMH in luxegoederen.

ACTIVITEITEN

  • Conjunctuur

Wij zijn voorzichtig over de risico’s van een recessie als gevolg van het monetaire verkrappingsbeleid van de centrale banken. Daarom hebben wij het defensieve profiel geleidelijk versterkt door onze blootstelling aan meer veerkrachtige groeisectoren, zoals gezondheidszorg en niet-duurzame consumentengoederen, te verhogen ten koste van meer cyclische sectoren, zoals technologie en industrie. Wij hebben ook onze blootstelling verhoogd aan luxegoederen, die zouden moeten profiteren van de heropening van China, en aan financiële aandelen om rekening te houden met het hogere renteklimaat, en hebben een positie genomen in BNP Paribas. Wij zijn lang afwezig geweest in de banksector wegens zijn gebrek aan groei, maar het vooruitzicht van aanhoudend hoge rentevoeten verandert dit paradigma. De nettorentebaten van BNP Paribas zullen in de periode 2022-2025 naar verwachting met meer dan 9% per jaar toenemen, waarbij de RoTE-ratio (Return on Equity) zal stijgen van 10% nu tot 12% in 2025. Omgekeerd hebben wij posities verkocht, met name in EDPR, dat te lijden heeft onder het hoge renteklimaat, DSM vanwege het ongunstige momentum in de ingrediënten en we hebben winst genomen op MICHELIN om de cyclische waarden terug te schroeven.

  • Kerncijfers

We hebben een positie in INDITEX genomen. Het aandeel heeft de afgelopen jaren geleden onder de vrees voor een internetgerelateerde ontwrichting die niet heeft plaatsgevonden. Dit biedt een interessant instapmoment in een groeiaandeel tegen een redelijke prijs. De Spaanse reus heeft een uniek bedrijfsmodel in de modesector, met productie dicht bij de klanten en gedecentraliseerde distributie, waardoor het sneller en flexibeler kan reageren en marktaandeel kan blijven winnen.

BELEGGINGSSTRATEGIE

We houden vast aan onze op overtuiging gebaseerde beleggingsstrategie, met een portefeuille van ongeveer dertig aandelen. Wij blijven ons strenge selectieproces toepassen en geven de voorkeur aan groei- en kwaliteitsbedrijven die over het prijszettingsvermogen beschikken om hun marges te handhaven in het licht van de inflatie, die hoog zal blijven hoewel ze waarschijnlijk al haar hoogtepunt heeft bereikt, wat zal leiden tot een stabilisatie van de rente. Onder deze omstandigheden zou het fonds goed gepositioneerd moeten zijn om het huidige economische klimaat te doorstaan.

 

Adrien Bommelaer en Paul Merle, Beheerders van Echiquier Major SRI Growth Europe bij La Financière de l’Echiquier (LFDE)

 

Disclaimers: Het fonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies, het aandelenrisico, het risico van beleggingen in small- en midcapaandelen en het risico van discretionair beheer.
De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd. De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteurs. LFDE kan er in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.
Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden op onze website www.lfde.com.