Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe – stand van zaken mei 2020

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe, dat zijn netto-inventariswaarde in 2019 zag stijgen met 34%[1], is er ondanks een gezondheids- en economische crisis van ongeziene omvang in geslaagd de terugval in 2020 te beperken tot -0,78% (tegenover -19% voor de index). Dat het fonds tot nu toe in alle omstandigheden de bredere markt wist te verslaan, is te danken aan zijn uiterst selectieve aandelenselectie. Wij beleggen in een beperkt aantal ambitieuze groeiprojecten, die we selecteren op basis van een gestructureerd proces. Wat het fonds uniek maakt, is zijn combinatie van durf en behoedzaamheid.

Ook met 1,5 miljard euro onder beheer is onze ambitie voor Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe niet veranderd: als een van de allereerste Europese fondsen gericht beleggen in Europese groeiaandelen met een middelgrote kapitalisatie en rendement combineren met ESG-criteria en een beperkte volatiliteit.

 CONJUNCTUURGEBONDEN BELEGGINGSKEUZES

Het solide relatieve rendement van het fonds sinds begin dit jaar berust op vier pijlers:

– Een uitgesproken positionering in bedrijven met een goed voorspelbare groei, die hun hoge winstgevendheid op lange termijn kunnen handhaven. Dergelijke ‘structurele winnaars’ maken bijna 80% van de portefeuille uit.

– Een geslaagde effectenselectie, met aandelen die de crisis goed hebben doorstaan en geen posities in de zwaarst getroffen sectoren.

– Veel aandacht voor het verbeteren van de liquiditeit van het fonds: in 2019 hebben we de maximumkapitalisatie van ons beleggingsuniversum opgetrokken tot 10 miljard euro en vandaag stellen we vast dat de meest liquide aandelen tijdens de correctie beter hebben standgehouden.

– Een onverminderd strikte waarderings- en wegingsdiscipline. Gezien de sterke stijging van de markten in 2019 en de hoge waarderingen, was het fonds begin dit jaar slechts voor 82% belegd. Een deel van onze liquide middelen hebben we gebruikt om tijdens de correctie een aantal aantrekkelijke posities uit te breiden.

FUNDAMENTELE BELEGGINGSKEUZES

Het fonds belegt al jaren in in-vitrodiagnose – momenteel goed voor bijna 10% van de portefeuille – met posities in DIASORIN, BIOMERIEUX en TECAN. Die sector heeft volgens ons aantrekkelijke fundamentele kenmerken: 5% groei per jaar, zeer recurrente activiteiten en een hoge winstgevendheid. BIOMERIEUX blinkt uit met de sterke groei van zijn activiteiten op het gebied van moleculaire diagnose, DIASORIN met zijn sterke winstgevendheid (bedrijfsmarge van 30%) en TECAN met zijn vermogen om de grote spelers in de sector bij te staan bij de ontwikkeling van hun platformen.

We denken dat de groei van deze drie bedrijven, aangedreven door de behoefte aan COVID-19-tests, in 2020 fors zou kunnen toenemen. De crisis heeft laten zien dat in-vitrodiagnose een cruciale rol vervult en dat de meeste medische beslissingen erop zijn gebaseerd, terwijl er minder dan 5% van de gezondheidszorguitgaven naartoe gaan. Hoewel we sterk overtuigd blijven van het potentieel van deze sector, waarvan de strategische waarde naar verwachting nog zal toenemen, hebben we onze posities na de sterke koersstijgingen wat afgebouwd.

BELEGGINGSSTRATEGIE

Het is inmiddels meer dan vijf jaar geleden dat het beleggingsteam de focus van het fonds verlegd heeft naar groei en een gestructureerd beleggingsproces heeft geïmplementeerd. Die strategie heeft haar vruchten afgeworpen: over de laatste vijf jaar bedroeg het rendement +52% , tegen +6% voor de index, met een lagere volatiliteit. Maar het beheerteam wil het beleggingsproces nog verder versterken. Het SRI-label dat we eind 2019 van de Franse overheid kregen, past in die ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat we waarde kunnen creëren door in ons beheer rekening te houden met ESG-criteria: het verbetert onze kennis van ondernemingen en de selectiviteit van onze aandelenselectie, twee factoren die volgens ons essentieel zijn om in veeleisende omstandigheden de markt te verslaan.

Het fonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies, het aandelenrisico en het risico van beleggen in aandelen met een kleine en middelgrote kapitalisatie.

[1] Op 1, 3 en 5 jaar: +33,85%, +21,7% en +25,36% tegen +31,44%, +19,03% en +23,53% voor de MSCI EUROPE SM CAP NR