Blik op... ECHIQUIER VALUE EURO

Sinds begin dit jaar presteert valuebeheer beter dan het beheer van aandelen uit de eurozone. De rotatie die vanaf november 2021 gezien is, valt samen met stijgende inflatiecijfers en de veranderde retoriek van de centrale banken. Binnen een paar maanden is het inflatieprobleem, dat had moeten verdwijnen, uitgegroeid tot het belangrijkste aandachtspunt van de Amerikaanse Federal Reserve. De kromming van de rentecurve kan – als deze aanhoudt – een krachtige aanjager zijn van outperformance van onze beheerstijl.

 

ACTIVITEITEN

Conjunctuur

Het Russisch-Oekraïense conflict noopt tot voorzichtigheid bij de aandelenselectie. In deze context profiteert het fonds van een evenwichtige positionering en een geringe blootstelling aan deze regio. De logistieke verstoringen als gevolg van het conflict, in combinatie met de stijging van productiefactoren, schaden de economische groei in de eurozone. De industriesector die in het fonds onderwogen is, lijkt ons bijzonder hard afgestraft, waarbij de waarderingsniveaus de waarschijnlijke winstdalingen nog niet eens weergeven. Het effect van het conflict op bepaalde cyclische sectoren lijkt daarentegen al te zijn ingecalculeerd. Zo wordt de banksector in de eurozone tijdens de correctie gewaardeerd op 60% van zijn eigen vermogen, hetzelfde niveau als tijdens de grote financiële crisis. In de automobielsector belegt het fonds in bedrijven waarvan de waardering minder dan de helft van hun omzet bedraagt. Een historisch laag niveau dat vaak een goede kans biedt, als er maar selectief te werk gegaan wordt.

Kerncijfers

We wijzigen onze aanpak niet en blijven op zoek naar de beste bedrijven tegen de beste koers. Om die reden hebben we in januari belegd in het Britse bedrijf BAE Systems. Dit heeft volgens een aantal instapdrempels, zoals de noodzaak om enkele duizenden technici te werven, miljarden euro’s in R&D te investeren, nauwe relaties met alle belanghebbenden aan te knopen en historische knowhow te verwerven. Ook zijn er voor klanten veel uitstapdrempels. Deze laatsten, hoofdzakelijk overheden, sluiten meerjarencontracten met hun leveranciers af. In de meeste gevallen schieten klanten ook een aanzienlijk deel voor van het voor toekomstige uitgaven benodigde geld. Om die redenen is de defensiesector de afgelopen tien jaar veerkrachtig gebleven. Toen we instapten, bedroeg de waardering van het bedrijf 8% van de vrije cashflow, een niveau dat wij aantrekkelijk vonden.

 

BELEGGINGSSTRATEGIE

We proberen bedrijven te selecteren uit een universum van ongeveer 400 aandelen, die worden opgespoord met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve filters. Op kwantitatief gebied filtreren we bedrijven op basis van hun rentabiliteit, hun groeivooruitzichten en hun waarderingsniveaus. We houden bedrijven over met instapdrempels en concurrentievoordelen. Met deze ‘slotgrachten’, de concurrentievoordelen die door Warren Buffett ‘moat’ genoemd worden, kan een bedrijf in de toekomst winstgevend blijven en de risico’s van de ‘value trap’ verminderen. Tot slotte geeft onze kwalitatieve selectie ook de voorkeur aan ESG-criteria. Omdat de prijs altijd belangrijk zal zijn bij de berekening van het financieel rendement, zijn we ervan overtuigd dat investeren in Value een rationele en momenteel onderscheidende manier is om kapitaal te beleggen.

 

Het fonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies, het aandelenrisico en het risico van beleggingen in small- en midcapaandelen.
De vermelde waarden en sectoren worden als voorbeeld gegeven. Hun aanwezigheid in de portefeuille kan niet altijd gegarandeerd worden.
Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com.