Blik op... Echiquier Positive Impact Europe

Echiquier Positive Impact Europe, opgericht in 2010 en vanaf 2017 gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, heeft een tweeledige langetermijndoelstelling: rendement genereren en een positieve impact leveren. We selecteren ondernemingen die bijdragen tot het behalen van de SDG’s en een hoogwaardig profiel hebben op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), en die in onze ogen echt potentieel voor waardestijging bezitten. We gaan een langetermijndialoog met hun management aan en delen vooruitgangspunten om hun impact te vergroten en hun ESG-werkwijzen te helpen verbeteren.

De marktcontext in 2022 was niet gunstig voor de positionering van het fonds, dat niet belegt in oliemaatschappijen, zware metalen, wapens, tabak of de banksector, beleggingsthema’s die dat jaar de beste beursprestaties leverden.

De oorlog in Oekraïne heeft ons aanvankelijke scenario van economisch herstel, in combinatie met een bescheiden inflatie, op zijn kop gezet. De economie neemt gas terug en de hogere inflatiedruk zal waarschijnlijk lange tijd aanhouden. Tegelijkertijd hebben de centrale banken flinke renteverhogingen doorgevoerd om de inflatie te beteugelen, die na de lockdowns is gestegen. Dit leidde tot beurscorrecties en diverse rotaties richting “value”, met name in december. In deze omstandigheden had het fonds last van de overweging in groeiaandelen en de blootstelling aan small- en midcaps van -30% aan het begin van het jaar.

 

Activiteiten

  • Conjunctuur

Wij verwachten dat de wereldeconomie in 2023 zal vertragen, met een recessie in Europa. Ook al zal de inflatie hoog blijven, volgens ons is de piek al bereikt, wat zou moeten leiden tot een stabilisatie van de rentetarieven.

Daarom hebben we onze blootstelling aan veerkrachtige kwaliteitsbedrijven met een sterk prijsstellingsvermogen[1] aanzienlijk verhoogd, zoals Novo Nordisk (SDG 3), Air Liquide (SDG 7) en Relx (SDG 4 en 16), die momenteel goed zijn voor ruim 85% van het fonds. Value- of cyclische bedrijven, waarvan de kerncijfers solide zullen blijven, zoals Schneider Electric (SDG 7), vormen bijna 15% van de portefeuille.

Tegelijkertijd hebben we het hele jaar door de gemiddelde waarderingsratio’s van de portefeuille met meer dan 20% verlaagd om deze beter bestand te maken tegen verdere rentestijgingen. Ook hebben we de technische weerbaarheidsindicatoren van het fonds – zoals de beta – verbeterd en de liquiditeit ervan vergroot door de weging van small- en midcaps (minder dan 25%) te verlagen om de volatiliteit of dalingen van de aandelenindices op te vangen.

  • Kerncijfers

Wij denken dat de schokken van covid en de oorlog in Oekraïne drie belangrijke trends, waaraan het fonds inherent is blootgesteld, in de loop van 2022 hebben versterkt:  de klimaattransitie, de onafhankelijkheid van landen op het gebied van de energievoorziening, de stijgende zorgkosten en de digitalisering van bedrijven.

 

Beleggingsstrategie

Onze beleggingsstrategie blijft ongewijzigd, met een overweging in de sector gezondheidszorg (31% van het fonds), in de energietransitie via duurzame mobiliteit, energie-efficiëntie en duurzame energie (30%), en in digitale oplossingen (21%). Ondanks de hoge volatiliteit van 2022 bleef de omloopsnelheid van de portefeuille binnen de perken, wat getuigt van onze langetermijnbetrokkenheid bij de bedrijven waarin we beleggen.

 

Adrien Bommelaer, Paul Merle en Luc Olivier, CFA, beheerders van Echiquier Positive Impact Europe, La Financière de l’Echiquier

[1] Vermogen om de prijzen te verhogen

 

Disclaimers: Het fonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico van kapitaalverlies, het aandelenrisico, het risico van beleggingen in small- en midcapaandelen en het risico van discretionair beheer.
De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd.
Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com.