Blik op... Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe

Sinds Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe¹ in 2020 werd opgericht, heeft het fonds een dubbele langetermijndoelstelling: goede financiële resultaten en een positieve impact op het klimaat en de biodiversiteit. Om die doelen te bereiken, selecteert het fonds aandelen op basis van hun financiële vooruitzichten, de kwaliteit van hun ESG-profiel en hun bewustzijn op het gebied van klimaat- en biodiversiteitsbescherming of -herstel.

ACTIVITEITEN

Conjunctuur

Ook al heeft het fonds zijn langetermijndoelstellingen bereikt, namelijk het handhaven van een gemiddelde temperatuur van de ondernemingen in portefeuille op 1,6 °C en een koolstofvoetafdruk die lager is dan die van zijn benchmark2, is de financiële performance sinds begin 2022 achteruitgegaan.

Groene aandelen, zoals duurzame energie, technologiebedrijven die de energietransitie en bestanddelen uit natuurlijke bronnen bevorderen, hadden last van de stijgende rente. De in het fonds ontbrekende olie- en mijnbouwbedrijven en ondernemingen die vervuilende materialen produceren, presteerden daarentegen beter na de stijging van de grondstoffenprijzen sinds begin 2022.

In deze inflatoire omgeving en uit angst voor een recessie vanwege het restrictieve beleid van de centrale banken en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, gaven wij de voorkeur aan defensieve groeiaandelen en kwaliteitsaandelen met een goed prijsstellingsvermogen. We hebben onze posities uitgebreid in aandelen die het best bestand zijn tegen de conjunctuur – AstraZeneca3 en L’Oréal – en we hebben belegd in Siemens Healthineers, een toonaangevend bedrijf voor medische beeldvorming. Tegelijkertijd hebben we onze blootstelling aan producenten van duurzame energie uitgebreid, gezien de behoefte aan energieonafhankelijkheid in Europa en de stijgende stroomprijzen. Omgekeerd hebben we onze meest cyclische blootstellingen – Schneider Electric, Alfa Laval en Steico – afgebouwd en hebben we Sto afgestoten, een toonaangevende Duitse producent van isolatiematerialen voor gebouwen.

Kerncijfers

De beleggingsstrategie blijft ongewijzigd. Het fonds belegt in bedrijven die oplossingen bieden voor klimaat- en biodiversiteitsproblemen, zoals de producent van hernieuwbare energie EDPR, en Kemira, dat actief is op het gebied van waterbehandeling en -zuivering. Beleggen in oplossingen volstaat niet om de ecologische uitdaging aan te gaan, dus werken we samen met pionierende bedrijven uit alle geledingen van de economie: gezondheidszorg, financiën, luxe, enz. Door ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van hun milieueffecten te bepalen, kunnen deze pioniers de aanzet geven tot een enorme verandering in hun ecosystemen. Dit geldt voor DSM, een Nederlandse producent van voedingsingrediënten en -supplementen, die voor zichzelf en zijn leveranciers ambitieuze doelstellingen heeft gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te behouden door met name zijnlandvoetafdruk te verkleinen. Tot slot begeleiden we bedrijven in sectoren die nog altijd een grote koolstof- of biodiversiteitsvoetafdruk hebben, maar die al zijn gestart met een diepgaande transitie. Het Finse bedrijf Neste, dat ooit begon als een van de grootste dieselraffinaderijen ter wereld, is uitgegroeid tot wereldleider op het gebied van hernieuwbare diesel. Deze wordt geproduceerd uit hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen en vermindert de CO2-uitstoot tot 90% vergeleken met conventionele diesel.

Deze drieledige aanpak – Oplossing, Pionier en Transitie – wil alle economische spelers betrekken bij het vergroten van hun positieve impact op het klimaat en de biodiversiteit en tegelijkertijd goede financiële langetermijnresultaten genereren.

1Het fonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico van kapitaalverlies, het aandelenrisico, het risico van beleggingen in small- en midcapaandelen, het valutarisico en het risico van discretionair beheer. Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com.
2Gegevens van Carbon4Finance.
3De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd.