Blik op... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Na een solide jaar 2021 werd de performance van de groeifondsen in het eerste halfjaar van 2022 zwaar op de proef gesteld met een rente die nog nooit eerder in de geschiedenis zo sterk en zo snel steeg, bij een aanhoudende inflatie.

In dit halfjaar waren de prestaties van Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe volatiel. Aan het begin van de periode had het fonds te lijden onder de massale de-rating¹ van groeiaandelen. De positionering van het fonds op kwaliteitsaandelen met een redelijke waardering was in de tweede helft van het halfjaar gunstiger.

 

ACTIVITEITEN

Conjunctuur

De recordinflatie zorgde voor een krachtige reactie van de centrale banken, die een restrictief monetair beleid zijn gaan voeren om de oververhitte economie af te remmen. De rentebewegingen in het eerste halfjaar zijn ongekend: in vijf maanden tijd steeg de rente van 0% tot bijna 2% in Europa en klom de 10-jaarsrente in de VS van 1,5% naar ruim 3%.

De gevolgen voor de wereldwijde aandelenmarkten zijn groot: groeiaandelen met hoge waarderingsratio’s daalden scherp omdat hun waarderingsratio’s onder druk kwamen te staan, zonder dat dit enig effect had op hun kerncijfers. De meer cyclische sectoren met een lage waardering deden het daarentegen relatief gezien uitstekend.

 

Kerncijfers

In deze zeer onduidelijke omgeving is het volgens ons zaak om ons te concentreren op de fundamentals van de aandelen. Op de lange termijn zijn we ervan overtuigd dat winstgroei de belangrijkste factor voor het rendement is. Precies dit komt tot uiting in de zeer sterke correlatie tussen het rendement op jaarbasis van Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe sinds 2013 en de evolutie van de EBITDA van de bedrijven (+11% per jaar) die over dezelfde periode deel uitmaken van het fonds².

De winstvooruitzichten voor de aandelen in portefeuille zijn goed. De resultaten van het eerste halfjaar waren zeer geruststellend, met veel positieve verrassingen zoals Edenred en Scout24 die hun jaarlijkse guidance verhoogden, en zeer weinig teleurstellingen. De mediane waardering van de portefeuille is teruggekeerd naar de ondergrens van het zevenjaarsgemiddelde op 13,7 maal de EBITDA. Dit is ook weer een positieve factor voor de performance en neerwaartse bescherming in het huidige klimaat.

 

ELEGGINGSSTRATEGIE

De conferentie in Jackson Hole van eind augustus heeft de langdurige inflatie en de handhaving van een zeer restrictief monetair beleid opnieuw op de voorgrond geplaatst, terwijl de recessievrees toeneemt.

In de loop van het halfjaar hebben we de voorkeur voor kwaliteit van het fonds verder versterkt door een herweging van aandelen met sterke kerncijfers (Worldline) en een defensieve component (Tele2, Shurgard). We hebben het cyclische/inflatiegevoelige segment van de portefeuille verminderd, dat nu minder dan 10% van het fonds vertegenwoordigt, en we hebben aandelen met hoge waarderingsratio’s (Vitrolife, Carl Zeiss) afgebouwd om het liquiditeitsniveau van de portefeuille te verhogen (12% eind augustus).

Met een aanhoudende inflatie en een dreigende macro-economische vertraging zou het klimaat gunstiger moeten zijn voor groeistrategieën tegen redelijke waarderingen.

Dankzij een beproefde beleggingsmethodologie, een focus op aandelen van de hoogste kwaliteit in ons universum en een risicoprofiel dat tot het voorzichtigste in zijn categorie behoort, zou het fonds het volgens ons goed moeten doen in een onzeker economisch klimaat.

 

 

¹Downgrade
²Huidige referentie-index: MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR Rendement op jaarbasis van het fonds over juli 2022: 12,2% vs. 8,8% voor de index; rendement over 3 jaar van het fonds 3,6% vs. 8,0% voor de index; rendement over 5 jaar van het fonds 6,0% vs. 5,5% voor de index; rendement over 10 jaar van het fonds 10,3% vs. 11,0% voor de index en rendement op jaarbasis sinds de oprichting 8,3% vs. 7,9% voor de index.
Risico van kapitaalverlies, aandelenrisico, risico van beleggingen in small- en midcapaandelen en risico van discretionair beheer.
De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd.
Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com.