Rolando Grandi

Blik op... Echiquier Artificial Intelligence

Wat is de grootste recente technologische revolutie? Volgens ons is dat kunstmatige intelligentie (AI). De exponentiële groei van data, de snelle uitbreiding van de cloud en de voortdurende ontwikkeling van kunstmatige neurale netwerken en toepassingen, overal ter wereld, doen vermoeden dat we het begin van een diepgaande transformatie meemaken. Maar in een context van inflatie en stijgende rente kreeg ons fonds Echiquier Artificial Intelligence te maken met tegenwind die het negatief beïnvloedde. Toch blijven we ervan overtuigd dat het thema zich sterk zal blijven ontwikkelen.

Conjunctuur

In 2022 leverden de aandelenmarkten hun slechtste prestatie sinds de crisis van 2008, terwijl de ongebreidelde inflatie de centrale banken dwong te reageren. De Amerikaanse langetermijnrente verdubbelde van 1,5% begin 2022 tot 3,5% eind januari 2023. Deze rentestijging werd weerspiegeld in de daling van de waarderingsratio’s van bedrijven die op een recordniveau stonden. In deze moeizame omgeving hebben we ons gericht op portefeuillespreiding door te beleggen in bedrijven die AI gebruiken om concurrentiëler te worden, de kosten te verlagen en hun groei te versnellen, zoals Nextera Energy in duurzame energie, zorgverzekeraar UnitedHealth en farmaceut AstraZeneca.

Kerncijfers

Wij positioneren het fonds in de hele waardeketen van het florerende AI-ecosysteem. Aan de toeleveringszijde vinden we datageneratie, met bedrijven als Alteryx en Snowflake die de data opschonen en gebruiken om de neurale netwerken te voeden. Deze laatste groeien snel en NVIDIA, een van de kernovertuigingen van het fonds, schat dat ze elke twee maanden verdubbelen. De opkomst van nieuwe generatieve algoritmen zoals ChatGPT, dat ontwikkeld is door OpenAI, bewijst het potentieel van dit thema. Microsoft heeft een belang van 49% in OpenAI genomen. We blijven ook gepositioneerd in cybersecurity, een belangrijk thema voor bedrijven, overheden en huishoudens. Onze beleggingen in Zscaler en Palo Alto Networks weerspiegelen onze overtuiging in dit segment.

Beleggingsstrategie

Uit het huidige universum van ruim 400 aandelen die door onze semantische algoritmen worden opgespoord, selecteert ons hoogwaardige beleggingsproces de meest veelbelovende bedrijven op het gebied van duurzame groei, strategisch leiderschap en technologische innovatie. Van de spelers die voldoen aan onze vier doelprofielen – AI-verkopers, -gebruikers, -infrastructuuraanbieders en -ontwikkelaars – geven we de voorkeur aan bedrijven voor wie deze universele technologie het grootste effect zal hebben. Tot slot kunnen we dankzij een strenge waarderingsdiscipline onze posities opbouwen en beheren. Met onze wereldwijde aanpak kunnen we beleggen in bedrijven van elke omvang, overal ter wereld en in alle sectoren. Onze portefeuille op basis van overtuiging is geconcentreerd rond een dertigtal internationale aandelen met een hoog groeiprofiel en een aanzienlijk potentieel voor beurswaardering, waardoor we op termijn zouden moeten profiteren van de waardecreatie waarmee deze revolutie gepaard gaat.

Rolando Grandi, CFA, beheerder van Echiquier Artificial Intelligence

Disclaimer: Het fonds is hoofdzakelijk belegd in aandelen en is voornamelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies, het aandelenrisico, het valutarisico en het risico van discretionair beheer.
De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd. Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com.