Vijf vragen over...Echiquier QME

Beheerders van het fonds: Alexis Grutter & Ludovic Berthe

 

Download des dokuments
Fleche

 


Wat is alternatief beheer?

Alexis. Alternatief beheer is een multi-asset beheer dat voornamelijk twee doelstellingen heeft: de volatiliteit beperken en het rendement verhogen door marktinefficiënties te benutten, en een absoluut rendement genereren dat niet gecorreleerd is aan traditionele activa (zoals aandelen en obligaties). Het is een activaklasse waarin momenteel 3200 miljard dollar belegd is, oftewel 5% van de wereldwijde activa*.

Wat zijn zogeheten systematische fondsen?

Ludovic. Systematische fondsen, of CTA’s (Commodity Trading Advisor), vormen een van de 5 belangrijkste strategieën in het alternatief beheer. Het zijn fondsen die beleggen in termijncontracten op basis van kwantitatieve modellen. Hiermee kan er in een groot aantal markten geprofiteerd worden van middellange- en langetermijntrends, op basis van koop- en verkoopsignalen die getriggerd worden door kwantitatieve indicators. Deze fondsen worden gekenmerkt als een van de weinige strategieën die onder turbulente omstandigheden een positief rendement blijven genereren, wat de onlangs toegenomen belangstelling voor dergelijke producten verklaart. Echiquier QME is een van deze systematische fondsen.

Wat zijn precies de kenmerken van Echiquier QME?

Alexis. Echiquier QME (“Quantitative Multi Edge”) is een gediversifieerd fonds dat belegt in meer dan 60 beursgenoteerde liquide termijncontracten, verdeeld over 4 activaklassen (valuta’s, aandelenindexen, staatsobligaties en renteproducten) volgens twee complementaire strategieën: momentumstrategieën (70%) waarmee wordt geprofiteerd van middellange- en langetermijntrends, en zogenaamde satellietstrategieën (30%) die ervoor zorgen dat het rendement van het fonds op peil blijft in periodes waarin de trend omslaat of waarin er geen sprake is van een trend.

Ludovic. Ruim 10 jaar lang hebben we het algoritme van de QME-strategie verfijnd en we passen de strategie nu sinds meer dan 3 jaar toe: eerst in de vorm van een fonds voor professionele beleggers en sinds november 2015 in een UCITS fonds. De flexibiliteit van deze strategie is duidelijk een voordeel om in moeilijke tijden te kunnen manoeuvreren en een positief rendement te genereren.

Wat is het belang van dit soort strategieën voor de belegger?

Alexis. Echiquier QME is een fonds dat niet aan traditionele activa gebonden is, waarmee de portefeuille-allocatie kan worden gediversifieerd en het risico kan worden verlaagd, vooral in periodes waarin de marktvolatiliteit stijgt. De termijncontracten die worden verhandeld op gereglementeerde markten bieden eveneens een maximale transparantie en elimineren het tegenpartijrisico.

Wat zijn de vooruitzichten voor dit soort fondsen in 2016?

Ludovic. Wij hebben gemerkt dat er een enorme belangstelling is voor dit soort systematische strategieën. Volgens het jaarlijks onderzoek van Deutsche Bank naar alternatief beheer* belegt reeds 2/3 van de ondervraagde beleggers in systematische strategieën. En 1 op de 2 beleggers is van plan in de loop van het jaar een of meerdere kwantitatieve strategieën aan zijn portefeuille-allocatie toe te voegen. 2016 zou een goed jaar moeten worden.


Meer informatie over de risico’s

Het fonds belegt voornamelijk in termijncontracten van het type “future”. Het staat bloot aan een risico van kapitaalverlies en diverse vormen van marktrisico.

De netto-inventariswaarde kan een hoge volatiliteit vertonen als gevolg van de samenstelling van de portefeuille, de blootstelling aan de volatiliteit van de markten en/of de beheertechnieken die kunnen worden toegepast. Het beheer is gebaseerd op een systematisch model. Het risico bestaat dat het model niet efficiënt is en dat de rendements- en volatiliteitsdoelstellingen van het fonds niet worden behaald.

Voor meer informatie over de gepresen- teerde fondsen en de risico’s kunt u het prospectus raadplegen. Dit is op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij op +33.(0)1.47.23.90.90 of via uw gebruikelij- ke contactpersoon. Alle kosten die aan de fondsen zijn verbonden staan beschreven in het prospectus. De lopende kosten wor- den jaarlijks geactualiseerd en staan ver- meld in de essentiële beleggersinformatie van het fonds.