Portret #MeetLFDE Enguerrand Artaz

 

Hoe ziet je loopbaan eruit?

Ik ben begonnen met een studie archeologie, met als specialisatie de Merovingische periode. Met mijn masterdiploma op zak ben ik in 2009 een andere richting ingeslagen. Ik moest wel, vanwege alle bezuinigingen op onderzoek en cultuur na de financiële crisis. Ik heb toen besloten een masteropleiding te volgen aan het Institut d’Administration des Entreprises in Nancy. Mijn afstudeerstage in productmarketing heb ik gedaan bij BNP Wealth Management in Luxemburg. Vervolgens heb ik een Internationaal vrijwilligersprogramma gevolgd als junior gemandateerd beheerder en zo heb ik de eerste beginselen van portefeuillebeheer geleerd. Een dergelijke koerswijziging is in de Angelsaksische wereld minder ongebruikelijk dan in Frankrijk.

In 2014 kwam ik bij La Financière de l’Echiquier (LFDE). Aanvankelijk ter ondersteuning van het beheerteam, maar ik ben al snel overgestapt naar macro-economische analyse, waar ik het hoofd Beheer heb bijgestaan. Vervolgens ben ik eigenlijk vanzelf bij flexibel beheer en dakfondsen terechtgekomen. In 2018 heb ik het beheer van het vlaggenschip fonds van het allocatieteam overgenomen. Dit team bestaat uit vier beheerders onder de verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur Beheer en heeft momenteel € 1,2 miljard aan activa onder beheer.

 

Wat heeft de door COVID-19 veroorzaakte crisis aan de aandelenallocatie veranderd? Wat zijn volgens jou de verre vooruitzichten?

De toekomstwetenschap is altijd erg boeiend. Er tekent zich ontegenzeglijk een belangrijke trend af: waar we de afgelopen 30 jaar de rente en inflatie gestaag zagen dalen, komen we nu in een wereld waarin dit waarschijnlijk de andere kant opgaat, ondanks de maatregelen van de centrale banken. Het hoogtepunt van de globalisering is ongetwijfeld bereikt en daarom zullen er meer protectionistische bewegingen komen en gaan toeleveringsketens verplaatst worden. Ten tweede ontdekken de regeringen het idee van belastingen en grenzen opnieuw, die van nature inflatoir zijn, en daar komen de klimaatuitdaging en de hard nodige energietransitie nog bij. Deze zal waarschijnlijk ook tot de inflatie bijdragen, in elk geval via de energieprijs.

We moeten activa allocatie herdenken en dan vooral de samenstelling van multi-asset- en patrimoniale fondsen die van oudsher overwogen zijn in obligatieactiva, om waarde te blijven creëren. Binnen LFDE is het beheerteam dat zich met activa allocatie bezighoudt hier al mee begonnen.

 

Heb je ergens een passie voor?

Ja, voor een heleboel dingen, vooral reizen. Ik heb geluk gehad, want vlak voor de lockdowns heb ik een mooie reis van een halfjaar naar Zuidoost-Azië gemaakt. Dit past bij het gedachtegoed van LFDE, dat zich ook graag buiten de gebaande paden begeeft. Ik ben ook een fan van voetbal, een wereld die me fascineert.

Mijn ware passie is schrijven, vooral fantasy, maar ook sciencefiction. In een van mijn korte verhalen, ‘Football Redemption’, combineer ik twee van mijn passies. In 2017 heb ik mijn eerste roman gepubliceerd. Ik werk ook aan een tweede boek en een bundel met korte verhalen die de fantasywereld uit mijn eerste boek verder uitdiepen. Het korte verhaal is een stijloefening die ik van harte aanbeveel. Het is leerzaam voor de schrijver en past misschien iets beter bij onze levensstijl, bij de tijd die voorbij vliegt.