Morgen begint nu!

De ongekende crisis die we momenteel doormaken, kan ons heel wat leren. We hebben met zijn allen aanvaard om de economie tot stilstand te brengen, onszelf onze bewegingsvrijheid te ontnemen, (al dan niet bewust) minder te consumeren … Landen, ondernemingen en burgers hebben bewezen dat iedereen bereid is enorme offers te brengen wanneer er honderdduizenden levens op het spel staan.
Het zou naïef zijn te denken dat COVID-19 onze enige grote bedreiging is. De klimaatopwarming en de gevolgen daarvan eisen nu al elk jaar heel wat slachtoffers en als we geen doortastende maatregelen nemen, zal dat alleen maar erger worden. De lockdown heeft aangetoond hoe snel de natuur haar plaats weer inneemt en heeft onze planeet even een pauze geboden. Maar als we binnenkort weer gewoon doorgaan zoals voordien, zal dat maar van korte duur geweest zijn. Toch is er heel wat dat tot hoop strekt …

Landen in actie

Heel wat Europese landen ondernemen actie om het herstel groener te maken. Een van de drie pijlers in het herstelplan dat de Europese Commissie heeft voorgesteld voor 2021-2024 zal de elementen van de Green Deal overnemen. Dat is een verdienstelijk pact, omdat het groei en werkgelegenheid zal scheppen. De Commissie raamt dat het Europese bbp met 1% kan stijgen en 1 miljoen – in Europa broodnodige – jobs zal creëren als we de klimaatdoelstellingen voor 2030 halen.

Voorbeeldige bedrijven

Een groot aantal ondernemingen heeft zich tijdens de crisis ingezet en concreet getoond wat verantwoordelijkheid nemen betekent. Maskers of alcoholgel maken, dividenden verlagen of schrappen, een deel van de vergoeding van het management schrappen, het aantal spontane initiatieven was haast niet te tellen. In Frankrijk liepen bedrijven als LVMH, L’Oréal, Air Liquide en Somfy in de kijker. Bedrijfsleiders uit alle sectoren – en ook La Financière de l’Echiquier – hebben zich aangesloten bij de zogeheten Green Recovery Aliance en beloven zo hun inspanningen op het gebied van klimaatverandering te handhaven of op te voeren, zodat het herstel na de coronacrisis niet ten koste van onze planeet gaat.

Aandeelhouders houden druk op de ketel

Ondanks de gezondheidscrisis verloren verantwoordelijke beleggers hun doel niet uit het oog, daarbij gesterkt door bemoedigende, soms zelfs uitstekende relatieve rendementen tijdens de correctie in februari/maart. Ze hebben de druk op de bedrijven gehouden om concrete actie te ondernemen in de strijd tegen de klimaatverandering. Zo heeft een coalitie van beleggers tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Total een resolutie ingediend om de oliegigant te dwingen CO2-emissiedoelstellingen vast te stellen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. La Financière de l’Echiquier heeft die resolutie gesteund en ook al heeft ze niet voldoende stemmen behaald, ze heeft er op zijn minst aan herinnerd dat verantwoordelijke beleggers, die steeds talrijker worden en een steeds groter deel van het kapitaal beginnen uit te maken, zelfgenoegzaamheid niet langer aanvaarden.

Mensen veranderen hun gedrag

Al die ontwikkelingen kunnen maar echte trends worden als de mensen – kiezers, consumenten, spaarders – deze crisis aangrijpen als een opportuniteit om duurzame verandering teweeg te brengen. De gezondheidscrisis heeft ons verplicht om haast instinctief ‘als een soort te gaan denken’. In The Green New Deal gebruikt Jeremy Rifkin die uitdrukking om mensen aan te sporen tot meer bewustzijn voor de strijd tegen de klimaatverandering … omdat het voortbestaan van onze soort op het spel staat. Mensen zullen steeds meer op zoek gaan naar betekenis en dat zal het consumptiegedrag veranderen: meer lokale producten, aandacht voor de toeleveringsketen enz. En dat zal ook in de beleggingskeuzes tot uiting komen. In 2019 hebben Europese beleggers hun beleggingen in duurzame fondsen meer dan verdubbeld tegenover 2018, en begin 2020 zette die trend zich voort. Heel wat sprankjes hoop dus, die laten vermoeden dat het na de crisis misschien toch (een beetje?) anders wordt dan ervoor.