Coline Pavot

Mag het iets minder zijn?

Dat er dringend iets aan het klimaat moet gebeuren, daarover bestaat zelfs geen discussie meer. Het aftellen is begonnen. De vraag is niet meer of we moeten ingrijpen, maar hoe. En iedereen stelt die vraag op zijn niveau: particulieren, bedrijven, landen … Maar het antwoord ligt niet altijd voor de hand. Er wordt steeds meer actie ondernomen, maar wat is de beste keuze om de positieve impact zo groot mogelijk te maken?

 

Technologische Innovatie Voor Impact?

Het eerste antwoord dat tegenwoordig wordt gegeven, is technologische innovatie. De vooruitgang levert oplossingen voor tal van milieuproblemen door ons de mogelijkheid te bieden onze levensstijl aan te passen. Zo kunnen we onze verbrandingsmotoren vervangen door elektrische wagens, of onze kolencentrales door windturbines en zonnepanelen. Voor zulke behoorlijk comfortabele alternatieven hoeven we onze gebruiken en consumptiegewoonten niet eens zwaar aan te passen. En toch worden ze geregeld bekritiseerd omdat de ware impact ervan niet objectief wordt bekeken. Ze krijgen het verwijt dat ze heimelijk toch schadelijk zouden zijn voor het milieu en dat er terugvaleffecten zijn[1]. Uit een studie van een Amerikaanse denktank is gebleken dat we op maatschappelijk vlak “bij elke sprong vooruit op het vlak van energie-efficiëntie, door het terugvaleffect een of meer stappen terug zetten, soms zelfs in die mate dat de geboekte winsten volledig teniet worden gedaan”[2]. Om alternatieven ecologisch leefbaar te maken, moet bij de groei van die technologieën dus de volledige impact ervan worden bekeken.

 

De compensatieoptie

Op het gevaar af contraproductieve ecologische keuzes te maken beslissen steeds meer actoren hun CO2-uitstoot te compenseren. Een van de meest voorkomende opties is herbebossing. Wanneer we weten dat de natuurlijke koolstofreservoirs – oceanen, vegetatie, bodem – gemiddeld de helft van de jaarlijkse CO2-uitstoot absorberen[3], lijkt dat de juiste keuze. Ondanks de aankondigingen van een aantal olie- en luchtvaartmaatschappijen volstaat bomen planten echter lang niet om koolstofneutraal te worden, en nog veel minder om vervuilende activiteiten te compenseren. Elke vorm van compensatie moet gepaard gaan met maatregelen om de ecologische impact van zijn activiteiten terug te dringen. Bovendien speelt herbebossing een effectieve rol in het opvangen van CO2 in heel specifieke omstandigheden, maar de voorwaarden daarvoor zijn maar zelden vervuld. Het bos moet duurzaam beheerd worden om de biodiversiteit te behouden of te herstellen, en wanneer het bos volgroeid is, moet het hout worden gebruikt voor de productie van duurzame goederen en mag men het dus niet zomaar ergens laten rotten, want dan komt al die koolstof die de boom een heel leven lang heeft opgeslagen, gewoon weer in de atmosfeer terecht.

 

Ist die Reduzierung der Umweltbelastung die beste aller Lösungen?

De vaststellingen zijn dus genuanceerd, maar over één oplossing lijkt iedereen het eens: de uitstoot moet naar beneden. Dat vormt zelfs de kern van het scenario van het IPCC waarin wordt uitgegaan van een gemiddelde temperatuurstijging van 2°C. Het goede nieuws is dat de potentiële impact enorm is en dat we elk op ons eigen niveau de mogelijkheid hebben om er iets aan te doen. Wie als particulier minder afval wil produceren, kan bijvoorbeeld vaker producten in bulk kopen, een markt die in Frankrijk in 2019 met 41% is gegroeid en in 2022 naar verwachting goed zal zijn voor 3,2 miljard euro[4]! En ondernemingen moeten ook hun steentje bijdragen, door hun productieprocessen te optimaliseren of via de producten en diensten die zij aanbieden. In ieder geval is er voor hen een sleutelrol weggelegd. Wasserij ELIS heeft dat bijvoorbeeld goed begrepen en werkt al jaren aan het verkleinen van haar ecologische voetafdruk. Zo biedt ze haar klanten de mogelijkheid te kiezen voor collectief wassen in plaats van individueel wassen, wat tot tien keer minder belastend is voor het milieu!

Bij La Financière de l’Echiquier zijn de bedrijven waar wij de voorkeur aan geven, de bedrijven die begrepen hebben dat innoveren, compenseren en in de eerste plaats reduceren, een belangrijke schakel vormt in de keten van oplossingen om hun milieu-impact aanzienlijk te verbeteren.

 

[1] Terugvaleffect: het fenomeen waarbij de verbetering van de technologische kwaliteit van een goed ertoe leidt dat de consumptie ervan toeneemt
[2] Studie van de denktank Breakthrough Institute
[3] Audrey GARRIC, Le Monde, 2019
[4] Bulknetwerk