La Financière de l'Echiquier publiceert eerste impactrapport

Echiquier Positive Impact Europe publiceert vandaag zijn eerste impactrapport.

 

La Financière de l’Echiquier (LFDE) is een van de allereerste Franse beheermaatschappijen die een beleggingsoplossing lanceerde in reactie op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DODs) van de Verenigde Naties.

Dit eerste rapport, dat is opgesteld met behulp van bureau Impact Leap, weerspiegelt de wens van LFDE om op een concrete en transparante manier de directe impact van deze op de DODs gebaseerde beleggingsstrategie te meten. Het doel ervan, zoals de naam al aangeeft, is het creëren van een positieve impact door te beleggen in bedrijven die concreet bijdragen aan de DOD, en om dit te kunnen bewijzen.

Per miljoen euro die belegd is in Echiquier Positive Impact Europe, dat nu bijna 90 miljoen euro onder beheer heeft, hebben de producten en diensten van de bedrijven in portefeuille [1] er bijvoorbeeld in geresulteerd dat:

230 ton minder CO₂ is uitgestoten, het equivalent van 50 auto’s;
88 identiteiten zijn gecontroleerd om financiële fraude te voorkomen;
– het aantal werknemers met 5,9% is uitgebreid;
€ 6.000 is uitgekeerd aan de Fondation Financière de l’Echiquier voor de houders van A-aandelen en € 3.300 voor de houders van I-aandelen.

 

 

“Het meten van de effectiviteit van onze beleggingsstrategie en het evalueren van de verkregen resultaten is kenmerkend voor de zienswijze van LFDE. Het opstellen van accurate rapportages lijkt ons essentieel voor zowel de beleggers als onze partners”, aldus Sonia Fasolo, beheerder van Echiquier Positive Impact Europe.

“Wij zijn trots op dit eerste impactrapport. Het staat symbool voor onze MVB-ambitie, die een belangrijke doelstelling nastreeft: het creëren van het best mogelijke ecosysteem voor al onze partners”, zei Christophe Mianné, algemeen directeur van LFDE.

De SICAV heeft sinds haar oprichting een cumulatief resultaat van 94,9% gegenereerd tegen 82,6% voor haar benchmark[2] (oftewel 7,5% op jaarbasis versus 6,8% voor de benchmark), met een volatiliteit van 13,2%. Sinds begin dit jaar is de SICAV met 16,4% gestegen, tegen 11,3% voor haar benchmark, de MSCI Europe NR. De resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige resultaten. De SICAV brengt een risico van kapitaalverlies met zich mee en is blootgesteld aan diverse marktrisico’s, en hoofdzakelijk het aandelenrisico[3].

 

Het rapport is verkrijgbaar : klik hier

 

[1]Alle gegevens in het rapport zijn per 31-12-2018
[2] Benchmark van de SICAV Echiquier Positive Impact Europe: MSCI EUROPE NR
[3] Alvorens in te schrijven en om kennis te nemen van de kenmerken en de risico’s van dit product nodigen wij u uit het prospectus van het fonds te raadplegen, dat beschikbaar is op de website van La Financière de l’Echiquier.