La Financière de l'Echiquier behaalt in 2021 opnieuw voortreffelijke resultaten en bevestigt zijn verankering bij institutionele klanten

 

La Financière de l’Echiquier (LFDE) boekt een sterk netto-incasso van 920 miljoen euro, na een record netto-incasso van 1,7 miljard euro in 2020. Het vermogen onder beheer bedraagt per 31 december 2021 14,5 miljard euro, tegenover 12,2 miljard per 31 december 2020. Dat brengt de gemiddelde jaarlijkse groei van LFDE over de afgelopen 3 jaar op 19%.

Die incassodynamiek bevestigt dat de strategie die wij hanteren in een complex en volatiel klimaat op haar plaats is. SRI bleef namelijk versnellen: inmiddels hebben 14 fondsen nu een Frans of buitenlands label gekregen en werd een derde fonds toegevoegd aan ons aanbod van impactfondsen. Eind 2021 waren de SRI- en de impactstrategieën goed voor een vermogen van 7,7 miljard euro, de small- en de midcapstrategieën voor 5,6 miljard euro en de wereldwijde en thematische strategieën voor 2,6 miljard euro.

In 2021 bevestigde LFDE ook zijn nadrukkelijke aanwezigheid bij institutionele klanten en boekte het opnieuw een recordjaar in dat klantensegment, waardoor het beheerde vermogen aangroeide tot bijna 6 miljard euro.

De vraag naar kwaliteitsvolle dienstverlening, de uitbreiding van het impact- en het thematische aanbod en de verdere verankering van LFDE in Frankrijk en Europa blijven de strategische ontwikkelingsprioriteiten voor 2022.

Bettina Ducat, algemeen directeur van La Financière de l’Echiquier: “Dat nieuwe recordresultaat bevestigt eens te meer de relevantie van onze strategische keuzes en van onze baanbrekende en innovatieve positionering. Die zijn het resultaat van de expertise van ons beheerteam en vormen de sokkel waarop de leiderspositie van La Financière de l’Echiquier steunt.”