Inschrijvingsverbod voor Russische en Wit-Russische onderdanen

Gelet op de bepalingen van EU-verordening nr. 833/2014 is de inschrijving op rechten van deelneming in de door La Financière de l’Echiquier beheerde fondsen verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, entiteit of lichaam die in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die houder zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.