Coline Pavot

Een zomer in het teken van fysieke risico's

Hartje zomer kwam het nieuws als een verpletterende schok. De conclusies van het zesde klimaatrapport van het IPCC¹, dat een stuk onprettiger leest dan de laatste zomerroman, zijn ondubbelzinnig: de opwarming van de aarde verloopt nog sneller en sterker dan gevreesd en ongekende rampen bedreigen de mensheid. Dat is niet bepaald een reden tot feestvieren wanneer tegelijkertijd duizenden mensen in vele delen van de wereld worden geconfronteerd met extreme weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen, branden, hittekoepels, enz.

 

Wanneer fysieke risico’s werkelijkheid worden

Deze gevolgen van de klimaatverandering, die tot uiting komen in extreme gebeurtenissen, zijn fysieke risico’s. Deze risico’s zijn lang genegeerd en ze werden onwaarschijnlijk geacht. Toch kloppen ze nu aan de deur en roepen ons tot de orde. Zowel in rijke als arme landen, ongeacht hun ligging of klimaat, van Siberië tot België en Duitsland, via Griekenland en Louisiana, niemand wordt gespaard. De sociale, ecologische en economische gevolgen van fysieke risico’s zijn rampzalig en vaak zijn het de armsten die het hardst getroffen worden, waardoor de ongelijkheden tussen de gebieden nog groter worden.

 

Gevolgen voor de toeleveringsketens

Naarmate deze risico’s groter worden, komen ondernemingen onder nieuwe druk te staan, waarop nog te weinig ervan anticiperen. Ze hebben directe financiële gevolgen, zoals schade aan bedrijfsactiva, en indirecte, zoals de verstoring van hun toeleveringsketen. De risico’s hebben dus grote impact op de financiële resultaten van organisaties en beïnvloeden het goede verloop van hun activiteiten op veel manieren. Zo kwam de waterintensieve halfgeleiderindustrie in april 2021 onder druk te staan door grote droogte in Taiwan, waardoor tot 2023 verschuivingen optreden in de orderportefeuilles van deze cruciale branche².

 

Een punt van zorg voor zowel ondernemingen als beleggers

Zullen de extreme weersomstandigheden van deze zomer en de gevolgen hiervan bijdragen tot de bewustwording van de politieke leiders en bevolkingen? De tijd zal het leren Als verantwoorde beleggers hebben we deze elektrische schok niet afgewacht om aan de slag te gaan en te zoeken naar manieren om het spaargeld van onze cliënten te beschermen. De bedrijven waarin we willen beleggen werken ook aan de bescherming van hun activiteiten. De stappen van ons gemeenschappelijke traject zijn identificeren, evalueren, kwantificeren, communiceren en handelen. Het is geen eenvoudige taak omdat de beschikbare gegevens nog jong zijn, maar meer en meer bedrijven komen in beweging. In 2018 noemde 58% van de CAC 40-ondernemingen de fysieke risico’s expliciet in hun verslagen³. Onderkenning van het probleem is een goed uitgangspunt. Sommige bedrijven, zoals Michelin, Air Liquide en Kingspan, gaan een stap verder en treffen concrete maatregelen om hun kwetsbaarheid te verminderen, zoals het opstellen van bedrijfscontinuïteitsplannen, het verrichten van werkzaamheden om hun blootgestelde activa te beschermen en het diversifiëren van hun voorzieningsbronnen.

Als onderdeel van onze klimaatstrategie streven we ernaar de blootstelling van onze beleggingen aan fysieke en andere klimaatrisico’s te beoordelen en te bewaken. We zorgen ervoor dat de meest blootgestelde ondernemingen een strategie uitzetten om hun kwetsbaarheid te verminderen en we gaan de dialoog aan met bedrijven die oog beginnen te krijgen voor deze problematiek. De dialoog en de klimaatbetrokkenheid zijn volgens ons van cruciaal belang om de klimaat-uitdagingen aan te pakken.

 

1. Climate Change 2021 – The Physical Science Basis, IPCC, 2021
2. Le Figaro, 21.04.2021
3. Welke plaats is er in de bedrijfsrapportages voor fysieke risico’s? Analyse van de CAC 40, Carbone 4, 2019