Alexis Bienvenu

De wereld van morgen

Terwijl de Covid-19-epidemie om zich heen grijpt en de aandelenmarkten volatieler zijn dan ooit, met historische dalingen én stijgingen, kan het bevorderlijk zijn voor uw geestelijke – en financiële – gezondheid om wat verder te kijken dan de nabije toekomst en vooruit te blikken naar de wereld van morgen. Weliswaar in de voorwaardelijke wijs en met de nodige bescheidenheid, want veel vaker dan u zou denken doet zich voor wat niemand voor mogelijk had gehouden. Soms is de horizon echter duidelijker zichtbaar dan de weg ernaartoe. We doen om een poging om er enkele ruwe lijnen in te herkennen.

In de wereld die zich aftekent, zullen overheden hun prioriteiten bijstellen en meer belang gaan hechten aan weerbaarheid. Zij streefden er vaak vooral naar om hun economische en militaire macht te vergroten of te behouden, maar heel wat landen zouden het weer belangrijker kunnen gaan vinden om de toegang tot essentiële diensten en goederen veilig te stellen, een taak die ze soms hebben verwaarloosd of waarvoor ze op vreemde mogendheden vertrouwden. Een van die diensten is de volksgezondheid. Overheden die hun bestaan willen blijven legitimeren, zullen meer moeten investeren in gezondheidszorg, hoeveel dat ook moge kosten. Spaarders kunnen daar een financiële consequentie uit afleiden. Onderzoekslaboratoria, de farmaceutische industrie in het algemeen en de hele medische wereld, inclusief zorgvastgoed (ziekenhuizen, woonzorgcentra enz.), kunnen er wel bij varen.

Nu de wereld wantrouwiger wordt tegenover globalisering, kan een van de prioriteiten worden om meer vat te krijgen op wat een land nodig heeft om te overleven wanneer wereldwijde toevoerketens stokken: energie, basisvoedsel, transportnetwerken, telecommunicatie, informatica. In de financiële wereld kunnen die trends zich vertalen in de portefeuilles van flexibele beheerders en de aanleiding vormen voor thematische fondsen.

Om zich beter te wapenen tegen crisissen zullen overheden ook meer controle willen over hun schulden en zelfs over het kapitaal van hun binnenlandse ondernemingen. Daar zien we nu al de eerste aanzetten toe. Met hun nieuwe, ongelimiteerde aankoopprogramma’s voor obligaties zullen bijvoorbeeld de Japanse centrale bank, de ECB en de Federal Reserve gaan behoren tot de grootste schuldeisers van hun eigen overheden (of hun zone voor de euro). Misschien zullen de centrale banken op een bepaald moment, zoals in Japan, een groot deel van de aandelen van de bedrijven in hun regio bezitten, bij wijze van onrechtstreekse nationalisering. Dat zou spaarders deels beschermen tegen onvoorspelbare financiële invloeden van buitenaf, ten koste van wellicht lage rentevoeten, aangezien die vooral het belang van de overheid als kredietnemer zouden dienen, of een lager aandelenrendement, aangezien de risicopremie kunstmatig zou worden gereduceerd.

De kans bestaat dat deze crisis de manier waarop de wereldeconomie wordt geleid, grondig hertekent. Aan de horizon gloort mogelijk een terugkeer naar een actievere overheid en een regionaler perspectief. Wie had dat tot voor kort durven te denken? Misschien worden uit deze crisis lessen getrokken en zal de nieuwe wereld minder kwetsbaar zijn. In dat geval zal het drama dat we nu beleven niet vergeefs geweest zijn.