De mooie verrassingen zullen van Europa komen

Echiquier Major : De mooie verrassingen zullen van Europa komen

Vragen aan Frédéric Plisson en Jean-Charles Belvo, Beheerders van Echiquier Major

LabelFR2010

Echiquier Major belegt in grote Europese groeibedrijven die marktleider zijn in hun sector. Het fonds is het jaar gestart met eenprestatie van +10 % sinds 1 januari 2015 (gemiddeld jaarrendement sinds de oprichting: +8,39 %*). Frédéric Plisson en Jean-CharlesBelvo, de beheerders van het fonds, lichten hun strategie en hun visie op het huidige beleggingsklimaat toe.


Wat voorspelt u begin dit jaar voor de Europese economie?

De economische stagnering en de politieke verstrikking zijn nog niet helemaal verdwenen in Europa. Wel laten de recente evoluties de terugkeer naar een positieve groei voor de Europese bedrijven vermoeden. Dit zou in 2015 mooie verrassingen kunnen opleveren.
-De ECB heeft een ongezien inkoopprogramma van 60 miljard euro activa per maand aangekondigd, dat op zijn minst tot september 2016 zal aanhouden. Door dit initiatief wordt het deflatierisico afgehouden, waardoor gunstige voorwaarden worden gecreëerd om risico’s te nemen en rendement te zoeken.
De sterke verzwakking van de euro tegenover de dollar (-12 % in 2014) stemt de beleggers optimistischer over de Europese economie.
De sterke daling van de olieprijs (-46 % in 2014, uitgedrukt in $) steunt de consumptie van de Europese gezinnen.


Deze factoren zijn veelbelovend voor een tactische inhaalbeweging van de Europese aandelen. Zijn deze gunstig voor de grote groeibedrijven?

-In een context die onrustig en redelijk onzeker blijft, gaan beleggers op zoek naar dossiers met een grotere visibiliteit. Dit is het geval voor bedrijven die marktleider zijn in hun sector.
-De wisselkoersomgeving is zeer gunstig voor groeibedrijven met een gezonde balans en een sterke internationale exposure.
-De sterke daling van de grondstoffenprijzen is positief voor de kostenstructuren van de bedrijven, en vooral dan voor de bedrijven die voordeel zouden moeten halen uit een herverdeling van de koopkracht.


Waar gelooft u begin dit jaar rotsvast in?

-De sterke volatiliteit die sinds 2014 aanhoudt, geeft ons de kans om posities te nemen of te versterken op dossiers die betere resultaten kunnen opleveren dan het gemiddelde door hun leadership en de kwaliteit van hun economische model. Dit geldt voor GRIFOLS, AMADEUS of de groep FAURECIA, die in 2015 voordeel zou moeten halen uit de grote hervormingen die in 2008 zijn begonnen.
-We nemen posities in op bedrijven die voordeel halen uit de daling van de euro/dollar: voorbeelden zijn DAIMLER en de spelers in de luxesector die een exposure hebben aan de Amerikaanse  consumptie (HERMES en LUXOTTICA).
-We zijn overgegaan totarbitrages op onze Zwitserse waarden. Het percentage daarvan in het fonds daalde van 8,5 % naar 3 %.
Onze benadering blijft opportunistisch: de markt biedt de gelegenheid om te focussen op mooie dossiers die volgens ons tijdelijk lijden onder de huidige context. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Spaanse textielgroep INDITEX.


Hoe evolueert de beheersfilosofie van Echiquier Major?

-We blijven trouw aan de twee pijlers van Echiquier Major: vrij zijn om een andere opinie te hebben over de markt en een lange termijn visie volgen.
Duurzaam beleggen (SRI) blijft de leidraad van ons beheer, omdat we op die manier het management en de cultuur van elk bedrijf beter leren kennen en de non-financiële risico’s beter kunnen evalueren. De voorbije maanden hebben we vooral het deugdelijke bestuur van de bedrijven grondig onder de loep genomen.

Download des Dokuments

arrow

Echiquier Major heeft een kapitaalverliesrisico. Het beheer is discretionair: er bestaat een risico dat het fonds niet op elk moment in de sterkst presterende waarden belegt. Raadpleeg de folder en het KIID voor meer informatie over de gevaren en over de kosten die de ICBE afhoudt. Deze documenten zijn beschikbaar op aanvraag.
* Prestaties tot 11.02.2015. Volatiliteit op 3 jaar: 12,08