Blik op... ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

 

In 2021 is Echiquier Major SRI Growth Europe[1] met ruim 24% gestegen, in lijn met zijn benchmark[2]. In het eerste kwartaal van 2021 had het fonds weliswaar last van de factorrotatie, die te wijten was aan de beperkte aanwezigheid van bepaalde sectoren in het fonds, maar het heeft een inhaalslag gemaakt dankzij de fraaie winstpublicaties van de aandelen in portefeuille en de stagnerende rotatie. In 2021 waren de grootste bijdragen afkomstig van kwaliteitsbedrijven zoals Novo Nordisk, ASML en Accenture[3], die perfect passen bij het DNA van het fonds en waarvan kwaliteit, groei en ESG-uitmuntendheid de prestatieaanjagers zijn.

Het begin van het jaar 2022 is complex. De aandelenmarkten beleefden opnieuw een ongekend heftige factorrotatie. Deze wordt veroorzaakt door de vrees dat de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) de rente sneller gaat verhogen. De sectoren die sinds het begin van het jaar het beste presteerden, zijn energie en banken, twee sectoren die vanwege de portefeuilleopbouw in het fonds ontbreken, terwijl technologie, industrie en gezondheidszorg, de meest overwogen sectoren in het fonds, de grootste correcties hebben doorgemaakt.

Zoals 2021 heeft aangetoond, duren deze heftige rotaties slechts kort. We verwachten dat de markt weer zal overgaan tot het analyseren van de kerncijfers van ondernemingen.

 

ACTIVITEITEN

Conjunctuur

De eerste weken van 2022 werden gekenmerkt door een sterke stijging van de Amerikaanse rentes. Zo steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente na de steeds havikachtigere retoriek van de Fed om de inflatie te beteugelen in enkele dagen van 1,50% naar ruim 1,85%.

Om ons aan te passen aan deze stijgende rentes en hoge inflatie hebben we de weging van het segment cyclische groei verhoogd ten koste van zichtbare groei. We hebben DSV en Assa Abloy versterkt, twee kwaliteitsondernemingen met een prima prijsstellingsvermogen. Met het oog op de heropening van de economieën hebben we onze positie in Visa ook aanzienlijk versterkt. Verder hebben we onze posities afgebouwd in aandelen die gevoeliger zijn voor rentestijgingen, zoals Cellnex en EDPR, en hebben we winst genomen op SAP, dat op korte termijn last zal blijven hebben van de versnelde migratie naar de cloud.

Kerncijfers

Bij stijgende rentes hebben we onze blootstelling aan financiële instellingen uitgebreid en zijn we een positie in Allianz gestart. Dit Duitse bedrijf heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van waarde creatie, externe groei en kapitaalbeheer.

Deze periode van rotatie, die meer wordt aangejaagd door de geldstromen dan door kerncijfers, is gunstig voor opportunisme. Om die reden hebben we een positie ingenomen in de Universal Music Group, een kwaliteitsaandeel dat volgens ons een buitensporige correctie heeft ondergaan. Wij denken dat ‘s werelds grootste muzieklabel aantrekkelijke groeivooruitzichten biedt dankzij streaming en door nieuwe technologieën, met een aanzienlijke stroom van terugkerende inkomsten.

 

BELEGGINGSSTRATEGIE

In 2022 houden we vast aan onze op overtuiging gebaseerde beleggingsstrategie, met een portefeuille van ongeveer dertig aandelen. De rente stijgt naar verwachting geleidelijk, maar blijft waarschijnlijk laag. We blijven ons strenge selectieproces toepassen, waarbij we de voorkeur geven aan groei- en kwaliteitsbedrijven, marktleiders in hun sector, die hun ecologische, sociale en governance risico’s goed beheren en over een sterk prijsstellingsvermogen beschikken om de inflatie, die naar verwachting hoog zal blijven, het hoofd te kunnen bieden.

 

 

 

[1]De beslissing om in het gepromote fonds te beleggen mag niet alleen gebaseerd zijn op de niet-financiële aanpak en moet ook rekening houden met alle andere kenmerken van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. Het fonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies en het aandelenrisico.
[2]In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Rendement op jaarbasis van het fonds en zijn benchmark, de MSCI EUROPE NR: over 3 jaar 22,6% tegen 15,1% voor de benchmark, over 5 jaar 13,1% tegen 8,5% voor de benchmark, over 10 jaar 11,4% tegen 9,3% voor de benchmark en op jaarbasis sinds de oprichting op 11/03/2005 8,4% tegen 5% voor de benchmark.
[3]De vermelde waarden dienen als voorbeeld. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd.