Loader image
AANDELEN / THEMATISCH

Echiquier World Next Leaders A

ICB met wereldwijde effectenselectie die investeert in innoverende groeibedrijven met een toekomstig leiderschap.

Performance 2022

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

193,6 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

7/7

Op 06/12/2022

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op… 04/01/2022

Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021

Focus op… 07/07/2021

Echiquier World Next Leaders - En wanneer gaat u in de toekomst investeren ?

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Rolando Grandi, CFA

Beheerder

David Ross, CFA

Beheerder

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier World Next Leaders A Benchmark
2022 -44,75 -9,73
2021 -17,38 +27,54
2020 +91,77 +6,65
2019 +37,60 +28,93
2018 -4,42 -4,85
2017 +14,26 +8,90
2016 +1,98 +11,09
2015 +15,83 +8,72
2014 +15,87 +18,70

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier World Next Leaders A Benchmark
1 jaar -45,64 -7,40

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier World Next Leaders A -44,75
Benchmark -9,73
Echiquier World Next Leaders A -17,38
Benchmark +27,54
Echiquier World Next Leaders A +91,77
Benchmark +6,65
Echiquier World Next Leaders A +37,60
Benchmark +28,93
Echiquier World Next Leaders A -4,42
Benchmark -4,85
Echiquier World Next Leaders A +14,26
Benchmark +8,90
Echiquier World Next Leaders A +1,98
Benchmark +11,09
Echiquier World Next Leaders A +15,83
Benchmark +8,72
Echiquier World Next Leaders A +15,87
Benchmark +18,70

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier World Next Leaders A -45,64
Benchmark -7,40

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 33,90 16,09 -1,21 -1,61 1,64 23,61
3 jaar 31,88 18,49 0,07 -0,36 1,17 23,65
5 jaar 27,91 16,46 0,29 -0,14 1,20 20,00

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 33,90
Volatiliteit van de index 16,09
Sharpe-ratio -1,21
Informatieratio -1,61
Beta 1,64
Tracking Error 23,61
Volatiliteit van het fonds 31,88
Volatiliteit van de index 18,49
Sharpe-ratio 0,07
Informatieratio -0,36
Beta 1,17
Tracking Error 23,65
Volatiliteit van het fonds 27,91
Volatiliteit van de index 16,46
Sharpe-ratio 0,29
Informatieratio -0,14
Beta 1,20
Tracking Error 20,00

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Indeling Internationale aandelen
Referentie-index MSCI ACWI NET RETURN EUR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 26/04/2013
ISIN-code FR0011449602
Risiconiveau 7/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,65%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%
Provisie bij beter resultaat dan benchmark 15% van het positieve verschil tussen de prestaties van het compartiment (na aftrek van vaste management fees) en de prestatie-index