Loader image
AANDELEN / THEMATISCH

In overeenstemming met de geldende voorschriften, kan de prestatie van dit deel van het fonds niet worden meegedeeld tijdens het eerste jaar van bestaan

Echiquier Space A

Fonds belegd in internationale aandelen met als thema 'ruimte'.

Performance 2021

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

66,6 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

6/7

Op 26/11/2021

Beleggen in onze fondsen

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op… 29/06/2021

Fondsgeschiedenis - Echiquier Space

Beheerders

Rolando Grandi, CFA

Beheerder

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Indeling Internationale aandelen
Referentie-index MSCI ACWI NET RETURN EUR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas Securities Services
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 31/05/2021
ISIN-code FR0014002VF5
Risiconiveau 6/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,65%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%
Provisie bij beter resultaat dan benchmark 15% all-in van de meerprestatie van de icb na aftrek van de vaste beheerkosten in vergelijking met het rendement van de benchmark, op voorwaarde dat het rendement van de icb positief is