Loader image
AANDELEN / THEMATISCH

Echiquier Robotics A

Echiquier Robotics is een internationaal aandelenfonds met blootstelling aan de thema’s robotica en automatisering.

Performance 2022

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

11,8 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

6/7

Op 06/12/2022

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Rolando Grandi, CFA

Beheerder

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Robotics A Benchmark
2022 -31,58 -9,41
2021 +15,36 +31,07
2020 +40,69 +6,33
2019 +42,90 +30,02
2018 -16,81 -4,11
2017 +26,36 +7,51
2016 +8,12 +10,70
2015 - +0,59

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Robotics A Benchmark
1 jaar -30,16 -6,87

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Robotics A -31,58
Benchmark -9,41
Echiquier Robotics A +15,36
Benchmark +31,07
Echiquier Robotics A +40,69
Benchmark +6,33
Echiquier Robotics A +42,90
Benchmark +30,02
Echiquier Robotics A -16,81
Benchmark -4,11
Echiquier Robotics A +26,36
Benchmark +7,51
Echiquier Robotics A +8,12
Benchmark +10,70
Echiquier Robotics A -
Benchmark +0,59

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Robotics A -30,16
Benchmark -6,87

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 22,60 17,31 -1,17 -2,27 1,15 11,07
3 jaar 23,02 19,25 0,33 -0,36 1,01 12,25
5 jaar 22,53 17,06 0,41 -0,21 1,10 12,59

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 22,60
Volatiliteit van de index 17,31
Sharpe-ratio -1,17
Informatieratio -2,27
Beta 1,15
Tracking Error 11,07
Volatiliteit van het fonds 23,02
Volatiliteit van de index 19,25
Sharpe-ratio 0,33
Informatieratio -0,36
Beta 1,01
Tracking Error 12,25
Volatiliteit van het fonds 22,53
Volatiliteit van de index 17,06
Sharpe-ratio 0,41
Informatieratio -0,21
Beta 1,10
Tracking Error 12,59

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht
Indeling Internationale aandelen
Referentie-index MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 18/02/2015
ISIN-code FR0012417350
Risiconiveau 6/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,65%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%