Loader image
GEDIVERSIFIEERDE FONDSEN

Dit compartiment is een feedercompartiment van het fonds Echiquier Patrimoine (het "masterfonds").Het compartiment is permanent volledig belegd in deelnemingsrechten van Echiquier Patrimoine, zijn masterfonds, en in bijkomende orde in liquiditeiten.

Echiquier Patrimoine A EUR

Echiquier Patrimoine is een fonds dat belegt in vastrentende waarden en Europese aandelen, met als doel het bieden van een zo regelmatig mogelijke kapitaalgroei door beperkte risico’s te nemen.

Deelbewijs A - LU0969070449 - VI : 103,15

Performance 2019

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer Echiquier Patrimoine per

444,2 miljoen euro

Beleggingshorizon

2 jaar

Risiconiveau

3/7

Op 14/10/2019

Beleggen in onze fondsen

Beheerders

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Jean Biscarrat

Beheerder

Performances

De koersontwikkeling downloaden

Tot het fiscale jaar 2013, de gepresenteerde prestaties werden gesimuleerd op basis van de prestaties van het Master-fonds Echiquier Patrimoine.De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR Benchmark
2019 - -
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 - +0,09

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR Benchmark
1 jaar -1,24 -0,38

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine Fund A EUR -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +0,48
Benchmark -0,11
Echiquier Patrimoine Fund A EUR +1,81
Benchmark +0,10
Echiquier Patrimoine Fund A EUR -
Benchmark +0,09

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Patrimoine Fund A EUR -1,24
Benchmark -0,38

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Alpha
1 jaar 3,27 0,00 -0,25 -0,25 -6,32 -0,81
3 jaar 2,91 0,00 0,00 0,00 39,05 0,00
5 jaar 2,98 0,02 0,28 0,28 11,02 3,91

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 3,27
Volatiliteit van de index 0,00
Sharpe-ratio -0,25
Informatieratio -0,25
Beta -6,32
Alpha -0,81
Volatiliteit van het fonds 2,91
Volatiliteit van de index 0,00
Sharpe-ratio 0,00
Informatieratio 0,00
Beta 39,05
Alpha 0,00
Volatiliteit van het fonds 2,98
Volatiliteit van de index 0,02
Sharpe-ratio 0,28
Informatieratio 0,28
Beta 11,02
Alpha 3,91
Beleggen in onze fondsen

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index EONIA CAPITALISE
Beleggingshorizon 2 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Value-performer BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 08/11/2013
ISIN-code LU0969070449
ISIN-code van het master-fonds : FR0010434019
Risiconiveau 3/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,20%
Jaarlijkse beheerskosten van het masterfonds 1,20%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%