Loader image
MULTI ASSETS

Dit compartiment is een feedercompartiment van het fonds (het "masterfonds").Het compartiment is permanent volledig belegd in deelnemingsrechten van , zijn masterfonds, en in bijkomende orde in liquiditeiten.

Echiquier Arty SRI Fund D

Echiquier Arty is een gediversifieerd fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en in liquiditeiten, dat beschikt over expertise op het gebied van effectenselectie en flexibel is bij de toewijzing tussen en binnen activaklassen.

Deelbewijs D - LU1062933921 - VI : 90,40

Performance 2022

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer per

11,1 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

4/7

Op 29/11/2022

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Olivier de Berranger

CIO / Beheerder

Guillaume Jourdan

Beheerder

Uriel Saragusti

Beheerder

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

Tot het fiscale jaar 2013, de gepresenteerde prestaties werden gesimuleerd op basis van de prestaties van het Master-fonds .De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Arty SRI Fund D Benchmark
2022 -13,50 -6,86
2021 +5,19 +6,07
2020 +2,40 -0,17
2019 +8,04 +8,42
2018 -10,11 -3,05
2017 +3,43 +3,29
2016 +2,22 +2,32
2015 - +2,26
2014 +3,99 +4,34

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Arty SRI Fund D Benchmark
1 jaar -12,75 -5,64

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Arty SRI Fund D -13,50
Benchmark -6,86
Echiquier Arty SRI Fund D +5,19
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI Fund D +2,40
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI Fund D +8,04
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI Fund D -10,11
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI Fund D +3,43
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI Fund D +2,22
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI Fund D -
Benchmark +2,26
Echiquier Arty SRI Fund D +3,99
Benchmark +4,34

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Arty SRI Fund D -12,75
Benchmark -5,64

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta
1 jaar 8,93 5,74 -1,32 -1,11 1,19
3 jaar 9,04 6,28 -0,13 -0,34 1,30
5 jaar 7,58 5,30 -0,16 -0,68 1,29

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 8,93
Volatiliteit van de index 5,74
Sharpe-ratio -1,32
Informatieratio -1,11
Beta 1,19
Volatiliteit van het fonds 9,04
Volatiliteit van de index 6,28
Sharpe-ratio -0,13
Informatieratio -0,34
Beta 1,30
Volatiliteit van het fonds 7,58
Volatiliteit van de index 5,30
Sharpe-ratio -0,16
Informatieratio -0,68
Beta 1,29

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index 25% EURO SHORT TERM RATE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas Luxembourg
Value-performer BNP Paribas Luxembourg
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 13/04/2015
ISIN-code LU1062933921
ISIN code van het meesterfonds :
Risiconiveau 4/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,50%
Jaarlijkse beheerskosten van het masterfonds %
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%