Loader image
AANDELEN / THEMATISCH

Echiquier Artificial Intelligence B

Echiquier Artificial Intelligence is een SICAV-compartiment dat belegt in grote internationale bedrijven die profiteren van kunstmatige intelligentie of deze ontwikkelen.

Performance 2022

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

520,2 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

7/7

Op 25/11/2022

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op… 14/12/2021

Blik op... Echiquier Artificial Intelligence

Focus op… 18/06/2021

Nieuws uit de markt - Echiquier Artificial Intelligence & Echiquier World Next Leaders

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Rolando Grandi, CFA

Beheerder

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Artificial Intelligence B Benchmark
2022 -49,75 -7,19
2021 +7,63 +31,07
2020 +78,93 +6,33
2019 +37,98 +30,02

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Artificial Intelligence B Benchmark
1 jaar -54,84 -7,58

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Artificial Intelligence B -49,75
Benchmark -7,19
Echiquier Artificial Intelligence B +7,63
Benchmark +31,07
Echiquier Artificial Intelligence B +78,93
Benchmark +6,33
Echiquier Artificial Intelligence B +37,98
Benchmark +30,02

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Artificial Intelligence B -54,84
Benchmark -7,58

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 46,40 17,33 -1,05 -1,32 2,08 34,76
3 jaar 37,76 19,24 0,16 -0,21 1,37 27,95
5 jaar - - - - - -

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 46,40
Volatiliteit van de index 17,33
Sharpe-ratio -1,05
Informatieratio -1,32
Beta 2,08
Tracking Error 34,76
Volatiliteit van het fonds 37,76
Volatiliteit van de index 19,24
Sharpe-ratio 0,16
Informatieratio -0,21
Beta 1,37
Tracking Error 27,95
Volatiliteit van het fonds -
Volatiliteit van de index -
Sharpe-ratio -
Informatieratio -
Beta -
Tracking Error -

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas Luxembourg
Value-performer BNP Paribas Luxembourg
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 20/06/2018
ISIN-code LU1819480192
Risiconiveau 7/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,65%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%
Provisie bij beter resultaat dan benchmark 15% incl. belastingen van de outperformance van het fonds ten opzichte van de benchmarkindex over de periode van 1 augustus tot en met 31 juli van elk jaar