Loader image

Echiquier Artificial Intelligence IOp 03/03/2020 zal aandeel I van het compartiment Echiquier Artificial Intelligence worden opgenomen in aandeel K van ditzelfde compartiment. Op deze manier willen we het icbe-aanbod van La Financière de l’Echiquier harmoniseren.
In de kennisgeving aan de aandeelhouders vindt u alle relevante specificaties terug.