Loader image
ASSETALLOCATIE

Connect Dynamic Portfolio A

Connect Dynamique Portfolio is een gediversifieerd en flexibel fonds waarvan de doelstelling is om over de aanbevolen beleggingsperiode een rendement na aftrek van de beheerkosten te behalen door voornamelijk te beleggen in internationale aandelen.

Deelbewijs A - FR0014003QT4 - VI : 93,73

Performance 2022

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

49,6 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

6/7

Op 05/12/2022

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Alexis Bienvenu

Beheerder

Clément Inbona

Beheerder

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index MSCI ACWI NET RETURN EUR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 6
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 01/10/2021
ISIN-code FR0014003QT4
Risiconiveau 6/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,55%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 3,00%