Loader image
AANDELEN / ALL CAP

Echiquier Agressor A

Aandelenfonds dat een diepgaande kennis van effectenselectie combineert met opportunistische keuzes

Deelbewijs A - FR0010321802 - VI : 1 481,35

Performance 2022

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

395,1 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

6/7

Op 30/06/2022

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op… 04/01/2022

Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Agressor A Benchmark
2022 -17,59 -13,84
2021 +16,68 +25,13
2020 -15,68 -3,32
2019 +18,85 +26,05
2018 -24,76 -10,57
2017 +9,25 +10,24
2016 +0,76 +2,58
2015 +12,52 +11,66
2014 +3,60 +2,99
2013 +21,79 +22,48

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agressor A Benchmark
1 jaar -14,24 -6,54

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Agressor A -17,59
Benchmark -13,84
Echiquier Agressor A +16,68
Benchmark +25,13
Echiquier Agressor A -15,68
Benchmark -3,32
Echiquier Agressor A +18,85
Benchmark +26,05
Echiquier Agressor A -24,76
Benchmark -10,57
Echiquier Agressor A +9,25
Benchmark +10,24
Echiquier Agressor A +0,76
Benchmark +2,58
Echiquier Agressor A +12,52
Benchmark +11,66
Echiquier Agressor A +3,60
Benchmark +2,99
Echiquier Agressor A +21,79
Benchmark +22,48

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agressor A -14,24
Benchmark -6,54

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 16,22 15,19 -0,73 -1,72 1,04 3,99
3 jaar 23,81 20,58 -0,05 -1,01 1,08 8,46
5 jaar 20,65 17,59 -0,19 -1,26 1,08 8,06

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 16,22
Volatiliteit van de index 15,19
Sharpe-ratio -0,73
Informatieratio -1,72
Beta 1,04
Tracking Error 3,99
Volatiliteit van het fonds 23,81
Volatiliteit van de index 20,58
Sharpe-ratio -0,05
Informatieratio -1,01
Beta 1,08
Tracking Error 8,46
Volatiliteit van het fonds 20,65
Volatiliteit van de index 17,59
Sharpe-ratio -0,19
Informatieratio -1,26
Beta 1,08
Tracking Error 8,06

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index MSCI EUROPE NR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas Securities Services
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 29/11/1991
ISIN-code FR0010321802
Risiconiveau 6/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 2,25%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%
Provisie bij beter resultaat dan benchmark 15% van het positieve verschil tussen de prestaties van het compartiment (na aftrek van vaste management fees) en de prestatie-index