Loader image

Als u reeds een positie in dit fonds heeft op 01/01/2017, dan moet u uw aantal deelbewijzen toevoegen als aankoop op 01/01/2017.

Berekenen ResetBelgische TIS downloaden

LFDE stelt u een calculator ter beschikking als hulpmiddel voor de berekening van de inkomsten (interesten en dividenden).De hierboven gerealiseerde berekeningen zijn rigoureus uitgevoerd. LFDE kan zich echter niet engageren over juistheid van de gegevens die op indicatieve wijze worden gecommuniceerd.LFDE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Elke investeerder dient een eigen analyse uit te voeren of contact op te nemen met zijn fiscaal adviseur.