Het SFDR-beleid van La Financière de l'Echiquier

Sinds het klimaatakkoord van Parijs en de aankondiging van het actieplan van de Europese Commissie voor duurzame financiering, groeit het bewustzijn over de uitdagingen voor de wereld rondom ons, en met name ecologische, sociale en governancethema’s. De traditionele kijk op financiën verandert compleet en legt steeds meer de focus op verantwoordelijk financieel beheer.

In die context treedt de Europese verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR; Sustainable Finance Disclosure Regulation) op 10 maart 2021 in werking. Met die verordening wil men iets doen aan het gebrek aan geharmoniseerde regels binnen de Europese Unie inzake rapportage rond duurzaamheid. Aan de hand van die informatie moeten de uiteindelijke beleggers, voor wie die informatie in wezen bestemd is, de kenmerken en de niet-financiële prestaties kunnen vergelijken van de verschillende financiële producten die financiële professionals aanbieden.

In het kader van die nieuwe reglementaire vereiste heeft La Financière de l’Echiquier (LFDE), dat al geruime tijd actief is op het gebied van duurzame beleggingen, zich ten volle geëngageerd om een antwoord te bieden op die nieuwe uitdagingen en verplichtingen op het gebied van duurzame financiën.

Daarom publiceren wij op onze website ons SFDR-beleid. Daarin leest u alles over de aanpak van niet-financiële factoren door LFDE en de manier waarop we de nieuwe regelgeving omzetten in de praktijk.

Op basis van dat beleid delen we de icb’s van La Financière de l’Echiquier voortaan in in categorieën. LFDE legt de lat op het vlak van duurzaam beleggen hoog, en dat blijkt ook uit onze aanpak. Wij hebben ervoor gekozen om onder artikel 8 en artikel 9 enkel producten op te nemen met een behoorlijk verregaande niet-financiële benadering. Zo vallen onze impact-icb’s onder artikel 9 en onze duurzame icb’s onder artikel 8. Tegelijk vallen producten waarvoor niet-financiële beperkingen gelden, maar die onze beleggingen niet significant beperken, zoals onze fondsen met ESG-integratie, nu onder artikel 6 van de SFDR.

Dat lijkt ons in overeenstemming te zijn met de geest van de verordening, met name met het oog op de toekomstige integratie van de ‘ESG-voorkeuren’ van beleggers in onze klantentrajecten. Hoewel de wetteksten daarover nog niet zijn gepubliceerd, lijkt het ons coherent om aan klanten die hun ESG-voorkeuren opgeven, duurzame of impactfondsen te kunnen aanbieden.

Hoewel niet alle spelers op de markt voor dezelfde indeling hebben gekozen, hebben wij voor een voorzichtige benadering gekozen, in afwachting van duidelijkere richtlijnen van de toezichthoudende overheden. In onze voorzichtige benadering houden wij voornamelijk rekening met het engagement dat wij van de Europese autoriteiten verwachten inzake aandacht voor ecologische, sociale en governancefactoren.

In de onderstaande matrix ziet u hoe wij onze producten in categorieën hebben ingedeeld. U vindt er ook de AMF-categorisering in terug in verband met AMF-standpunt/-aanbeveling DOC-2020-03 om te bepalen of icb’s al dan niet significant rekening houden met niet-financiële criteria.

 

SFDR

De voorgestelde fondsen zijn mogelijk niet geregistreerd in bepaalde landen. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met uw vertrouwde contactpersoon bij LFDE.

De medewerkers van LFDE staan tot uw beschikking voor verdere verduidelijking over de nieuwe verordening en om hun visie op duurzaam beleggen met u te delen.