Coline Pavot

Greenwashing, een collectieve uitdaging

Bij La Financière de l’Echiquier (LFDE), al dertig jaar een verantwoordelijke belegger, staat transparantie voorop. Het is voor ons een erezaak om onze aanpak en producten helder te formuleren, onze doelstellingen zijn gericht op transparantie, en wij streven ernaar ze te verwezenlijken.

Als we geconfronteerd worden met greenwashing of bepaalde agressieve of overdreven marketingmethoden, kunnen een paar vragen opheldering bieden. Is het een koolstofarm fonds? Een fonds dat belegt in bedrijven in een transitiefase? Een fonds dat belegt in oplossingen zoals duurzame energie? Wat zijn de ‘klimaatuitsluitingen’ van het fonds? De presentatie van het fonds staat centraal, omdat de onderliggende werkelijkheden sterk uiteen kunnen lopen.

 

De vele gezichten van MVB¹

Volgens ons is er niet één manier of een goede manier om maatschappelijk verantwoord te beleggen en klimaatbeleggingen te doen. Er zijn er een heleboel. Ze vullen elkaar aan en zijn afgestemd op de verschillende soorten klanten en hun wensen. Sommige fondsen en klanten sluiten liever fossiele brandstoffen uit, terwijl anderen bij voorkeur beleggen in spelers uit de sector die oprecht met hun transitie zijn begonnen en deze ook willen versnellen. Het belangrijkste is dat de boodschap aan de belegger helder is, zodat er geen twijfel bestaat over hoe zijn vermogen belegd wordt. Om die reden is transparantie van de beheermaatschappij cruciaal. De methodologie en beleggingen moeten voor iedereen toegankelijk zijn en duidelijk worden uitgelegd, vooral door publicatie van rapportages over ESG-prestatie-indicatoren², ook klimaatindicatoren. Voor LFDE is transparantie van cruciaal belang, wij streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn, en al onze documentatie is vrij beschikbaar op onze website.

 

Labels die houvast bieden bij gebrek aan uniformiteit

Labels zijn voor beleggers een manier om hun weg te vinden in het oerwoud van duurzame beleggingsfondsen op de markt. Ze garanderen beleggers dat de gelabelde fondsen een strak geleid beheerproces volgen waarmee ze met een zekere mate van selectiviteit de juiste emittenten kunnen selecteren.  De labels garanderen ook dat een fonds een stem- en engagementbeleid hanteert, wat een bepaalde mate van transparantie vereist. De SFDR-classificatie (Sustainable Finance Disclosure Regulation, de verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector) die sommigen graag in de plaats van het label zouden zien, bevat bijvoorbeeld niet al deze garanties.

Het probleem schuilt momenteel in het gebrek aan uniformiteit tussen de verschillende regelgevingen, vooral tussen het dogma van de AMF[3], het Europese kader en het internationale kader. De tsunami van regelgeving waarmee we geconfronteerd worden, vergt veel tijd van de MVB-teams van de beheermaatschappijen. Bovendien is dit kader vaag en is de toepassing ervan complex en niet eenduidig. Het dogma van de AMF is waarschijnlijk de meest ontwikkelde regeling. Het kader is duidelijk, het wordt gecontroleerd en gehandhaafd door de AMF en het is veeleisend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de SFDR. Het gewicht dat de SFDR de afgelopen maanden heeft gekregen, lijkt ons onevenredig groot. Aangezien deze Europese verordening voor interpretatie vatbaar is, leidt zij tot onduidelijkheid tussen beheermaatschappijen en is zij des te belangrijker voor cliënten. Steeds meer van hen willen de SFDR als benchmark voor hun fondsselectie gebruiken, in plaats van labels of een diepgaandere eigen analyse, wat volgens ons nadelig is.

 

Knowhow, een essentieel instrument

Verschillende gevallen hebben de spelers op het gebied van duurzame financiering eraan herinnerd dat je beter eerst knowhow kunt vergaren alvorens te publiceren. De druk op vermogensbeheerders om zich te profileren als 100% MVB is hoog, maar dit mag niet ten koste gaan van de integratie van ESG-criteria in het beheer. Deze eerste sancties illustreren dat duurzame financiering een complex onderwerp is. Voorlichting en transparantie zijn van essentieel belang om onze activiteiten aan een breed publiek bekend en inzichtelijk te maken.

Volgens ons zijn er maar weinig initiatieven die greenwashing tegengaan. De Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UN PRI) hebben een paar jaar geleden hun toelatingscriteria aangescherpt, maar daarmee worden de minst ambitieuze spelers niet werkelijk uitgesloten. In maart 2021 heeft het Net Zero Asset Manager Initiative zijn ondertekenaars gevraagd hun klimaatengagement om te zetten in becijferde doelstellingen en een gemeenschappelijk basisscenario. Dit is een manier om af te stappen van verklaringen en over te gaan tot concrete maatregelen, om het risico te beperken dat aankondigingen niet in daden worden omgezet.

 

 

[1] Maatschappelijk verantwoord beleggen
[2] Milieu, sociaal, governance
[3] Autorité des Marchés Financiers