Olivier de Berranger

Wekelijkse update

Niet gelijk uitgaan van het ergste

 

Als er een risico is dat de gemoederen momenteel flink bezighoudt onder beleggers, dan is het wel een algemene recessie. De wereldwijde groei zou binnen enkele kwartalen abrupt tot stilstand komen.

De angstaanjagende argumenten die ten grondslag liggen aan dit scenario zijn legio:  bestendiging of escalatie van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict, recessie in de industriële sector en in het kielzog daarvan de dienstensector, vertraging van de productiviteitsstijging ondanks de talloze technologische innovaties, en het uiteenspatten van met negatieve rente opgeblazen zeepbellen. Niet gelijk uitgaand van het ergste – als het ergste scenario onvermijdelijk was, zouden de aandelenkoersen dit reeds weerspiegelen – onderzoeken we het scenario van een groeiherstel. Laten we in plaats van het glas halfleeg te vinden nagaan aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de wereldwijde groei in rap tempo te laten stijgen, en welke gevolgen dit zou hebben voor de belangrijkste categorieën van financiële activa.

Allereerst zou een gunstige uitkomst van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten het aangetaste ondernemersvertrouwen opkrikken. Een minimaal (of breder) akkoord zou de weg vrijmaken voor een flink aantal investeringen: bedrijven zouden profiteren van betere vooruitzichten, hetgeen noodzakelijk is om op lange termijn betalingsverplichtingen aan te gaan.

Vervolgens zou de inflatie kunnen aantrekken onder invloed van alle door de centrale banken geïnjecteerde liquiditeit. Dit zou bedrijven met pricing power de mogelijkheid bieden om hun prijzen (en dus ook hun winst) te verhogen, hetgeen hun marges verder zou verstevigen.

Mocht aan deze voorwaarden worden voldaan, zou dat zeer waarschijnlijk gunstige gevolgen hebben voor de aandelenkoersen: de risicopremie zou plots zeer aantrekkelijk lijken ten opzichte van activa die gevoelig zijn voor de rente op de staatsschuld. De veiligste staatsobligaties worden momenteel gekenmerkt door een rente van nul of zelfs lager. In zo’n situatie zouden conjunctuurgevoelige effecten de voorkeur verdienen boven kwaliteitswaarden, vanwege het economische herstel en de momenteel bijzonder lage relatieve waardering van dergelijke activa.

Dit scenario is vooralsnog weliswaar zeer denkbeeldig, maar kan gezien de onvoorspelbaarheid van de machtigste man op aarde, Donald Trump, niet terzijde worden geschoven. De Amerikaanse president heeft de markt meermaals onaangenaam verrast, maar met het oog op de presidentscampagne en de afzettingsprocedure wordt de kans op een plotse ommezwaai in zijn betrekkingen met China met de dag groter.