MARKT « FLASH »

MARKT « FLASH »

Door Olivier de Berranger, Directeur Obligatie – En Gediversifieerd Beheer

De voorbije weken waren we getuige van een spectaculaire trendbreuk in de langetermijnrente van de eurozone. Tussen 17 april en 7 mei 2015 evolueerde de rente op tien jaar van 0,05% naar 0,78% in Duitsland, van 0,33% naar 1,10% in Frankrijk en van 1,25% naar 2,02% in Italië, wat een negatieve weerslag had op de obligatiemarkt. Hoe kunnen we deze evolutie verklaren?

arrow2

  Te dowloaden

Volgens ons loopt de markt met deze correctie vooruit op de ontwikkelingen in de eurozone: de terugkeer naar een groei van 1,5% en het aantrekken van de inflatie op middellange termijn. De forward swap van de inflatie op vijf jaar over vijf jaar (de gemiddelde inflatie die de markt verwacht voor de vijf jaar die pas over vijf jaar starten) bereikte met 1,8% het hoogste punt van het jaar na een dieptepunt in januari.Makt 1_nl

Wij herinneren eraan dat de neerwaartse overschrijding van het niveau van 2% afgelopen jaar de aanzet was voor een reeks maatregelen door de Europese Centrale Bank (ECB), meer bepaald het Quantitative Easing-programma. Vandaag spreken bepaalde economen al van het risico dat de ECB haar activa-inkoopprogramma vroeger zou beëindigen dan gepland. Beleggers geloven dus meer en meer dat het einde van de deflatieperiode in zicht is: de inflatie in de eurozone stond afgelopen maand op 0% na vier maanden van deflatie.

Andere belangrijke trend: de kredietverlening aan de privésector in de eurozone herneemt. Dat is een rechtstreeks gevolg van de QE. De banken beginnen opnieuw geld uit te lenen, na meer dan twee jaar van schuldafbouw. Dat zou het herstel van de economie een forse duw in de rug kunnen geven op een continent dat nog altijd voor 80% gefinancierd wordt door de banksector.

– In deze context is de Duitse rente alleen nog negatief tot een looptijd van vier jaar (tegenover negen jaar op het laagste niveau). Zoals blijkt uit onderstaande grafiek doet de inflatieverwachting de langetermijnrente sterk stijgen, terwijl de kortetermijnrente laag blijft aangezien niemand op korte termijn een strenger monetair beleid verwacht.

Markt_2_nl– Het Amerikaanse BBP voor het eerste kwartaal bleek bijzonder teleurstellend (0,2% ipv een verwachte 1%), wat de verwachtingen op renteverhogingen in deze regio tempert. De correlatie tussen de Duitse/Franse 10jaars rente en de euro/dollarkoers is daardoor al enkele maanden zeer hoog.

Markr_3_nl

Wat is de impact van deze evoluties op de obligatie- en gediversifieerde fondsen van La Financière de l’Echiquier (LFDE) ?

– Onze obligatie- en gediversifieerde fondsen gaan in absolute termen gebukt onder de rentestijging, maar relatief gezien profiteren zij van deze trends omdat ze al geruime tijd traditioneel kortere durations hebben dat die van hun benchmark

– We hebben tactisch gereageerd door de durations van de portefeuilles van onze fondsen Echiquier ARTY en Echiquier Oblig te verlengen tot meer dan drie jaar. We denken namelijk dat men het QE-programma van de ECB niet mag onderschatten of te snel mag opgeven. Fundamenteel zijn we er nog altijd van overtuigd dat obligaties met een lange looptijd niet de beste rendement/risico verhouding bieden.

– In lijn met onze flexibele beheerstrategie blijven we waakzaam en houden wij ons klaar om te reageren op nieuwe evoluties.

Naast onze tactische aanpassingen is dit voor ons de week van dubbele bevestiging : 

– De liquiditeit van de kredietmarkten is sterk geslonken.

– Het obligatierisico wordt niet voldoende vergoed en daarom blijft onze voorkeur uitgaan naar aandelen.

Te dowloaden

arrow