MARKT FLASH

door Marc Craquelin, Directeur Vermogensbeheer.

Brutale daling van de Beurs van Zurich en koersstijging van de Zwitserse frank : hoe kijkt u aan tegen de « Zwitserse dag » van 15 januari 2015 ?

arrow2
Te downloaden

De Zwitsersecentrale bank (SNB) verraste de marktdoor op een brutale manier de plafondkoers van 1,20 Zwitsersefrank per euro te verlaten en door op eensignificante manier de LIBOR in Zwitsersefrank te verlagen.

Dit rentetarief op 3 maandensitueertzichvoortaan op -0,75%, eenzeernadeligtarieftenopzichte van de euro of de dollar. De tendenszettezichsneldoornaaralleZwitserserentetarieven: tot 8 jaarzitten die sindsgisterenavond in de negatieve zone.

De marktenreageerdenonmiddellijk en zeerheftig. De Zwitsersefranksteegtenopzichte van de euro, hetkoersverlooptijdensbeurstijdwaszeervolatiel, waarbij de EUR/CHF schommelde met ongeveer 30% (tussen 1,20 en 0,85). Met enigevertragingdaalden de Zwitserseaandelenaanzienlijk (de beursindexslootaf op -8,70%).


AangezienwijalsEuropeesinvesteerder onze currencyexposure niet indekken,kondenweprofiteren van dezehevigebewegingenvoor onze investeringen in Zwitsersefrank. De aanpassing van de munteenheidgebeurdenamelijksneller dan deze van de individueleaandelen.

Eenvoorbeeld : indien RICHEMONT 5% van zijnwaardeverliestterwijl de Zwitsersefrank 15% stijgttegenopzichte de euro, kunnenwehetaandeelverkopentegeneenaanzienlijkemeerwaarde.

– Echiquier Agressorheeftzijnposities in SWATCH et DKSH gedeeltelijkverkocht.
– Echiquier Major verkochtaandelen van ROCHE, BARRY CALLEBAULT en LINDT.
– Echiquier Global verkocht RICHEMONT en verminderdezijnpositie in SGS.

De vrijgekomenbedragen in Zwitsersefrankwerdenmeteenomgewisseldnaar euro.


Naast het onmiddellijk belang van deze operaties mogen we niet vergeten dat het initiatief van de Zwitserse centrale bank zeer slecht nieuws is voor die bedrijven die belangrijke kosten hebben in Zwitserse frank en verkoopfacturen in andere munten. De vermindering van posities in de luxesector is dus eerder structureel. Voor andere bedrijven die lagere basiskosten in Zwitserse frank hebben gaat het veeleer om tactische operaties en zullen we die aandelen ongetwijfeld vrij snel terug bijkopen.


De fondsen van Financière de l’Echiquier investeren voornamelijk in aandelen en bedrijfsobligaties en bieden een risico voor kapitaalverlies. Voor meer informatie over de risico’s en de kosten verwijzen wij naar de prospectussen die op aanvraag beschikbaar zijn bij de beheermaatschappij. U kunt ook contact opnemen met uw gebruikelijke gesprekspartner.

Te downloaden

arrow