Zodat er plaats blijft voor iedereen...

In zijn roman uit 1966 ‘Make room! Make room!‘ (in het Nederlands verschenen als ‘1999’) beschrijft H. Harrison een overbevolkte wereld, waarin door de industrialisering alle leven uit de oceanen verdwijnt en de fauna en flora wegkwijnen. Door het broeikaseffect en de hoge temperaturen raken de natuurlijke hulpbronnen van de wereld uitgeput en worden vervuiling en armoede het nieuwe normaal. Een besloten kaste controleert de productie van synthetisch voedsel op basis van plankton en is tot alles bereid om haar macht te behouden. Het verhaal speelt zich af in 2022 in New York, een megalopolis met 44 miljoen inwoners.

In klimaatfictie slaagt wereldwijd alleen een kleine elite erin om, nadat de klimaatverandering op hol is geslagen, te overleven in een paradijselijk kunstmatig ecosysteem dat door koepels wordt beschermd. Die klimaatfictie of ‘cli fi’ heeft mijlen voorsprong op de zeldzame projecten die op dat gebied al zijn opgezet en in uiteenlopende stadia van afwerking verkeren, zoals het Eiland van Kristal in Moskou, Arcosanti in Arizona of Medinat Masdar in Abu Dhabi, een proeftuin voor groene oplossingen in het midden van de woestijn. Aan oplossingen om de klimaatverandering te bestrijden en de planeet te redden is er echter geen gebrek.

De klimaatconferentie van Parijs was een keerpunt – voor het eerst was er politieke wil om het apocalyptische scenario uit de klimaatfictie te vermijden. Overal ter wereld stellen internationale instellingen en staatshoofden hun klimaatplannen bij. Zo besliste het Europees Parlement in oktober, in het kader van de Klimaatwet, om de CO2-uitstoot met 60% terug te dringen, zodat Europa zijn beloftes uit het Akkoord van Parijs kan waarmaken.

Wij zijn ervan overtuigd dat de financiële wereld een doorslaggevende rol te spelen heeft, door het kapitaal te sturen in de richting van een koolstofarme economie, zodat de energie- en ecologische transitie kan worden versneld. Steeds meer initiatieven zien het daglicht, zoals het Observatoire de la finance durable1, of Climate Action 100+, een samenwerkingsverband van beleggers dat een dialoog is aangegaan met de grootste broeikasgasproducenten ter wereld om hen ertoe aan te sporen meer inspanningen te doen voor het klimaat en hun uitstoot te verminderen.

Om op ons eigen niveau een steentje bij te dragen aan de klimaatuitdaging, wilden wij een ambitieuze stap zetten. Daarom ontwikkelden wij samen met een onafhankelijke expert een methode om de ‘klimaatmaturiteit’ te meten, die evolueert in de tijd. Daarmee kunnen we beoordelen hoe bedrijven de klimaatverandering aanpakken, wat ze doen om de juiste transitie te verkrijgen, welke verbintenissen zij in dat verband aangaan en hoever zij daarmee staan. We kunnen er ook hun klimaatimpact en hun transitie-inspanningen mee meten. Die intern ontwikkelde methode ligt ten grondslag aan onze nieuwe klimaatimpactstrategie, die iedereen de mogelijkheid zal bieden om te beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die zich verantwoordelijk gedragen en betrokken zijn bij de klimaattransitie. Ons doel is om de portefeuille af te stemmen op het Akkoord van Parijs door bedrijven te selecteren die een pioniersrol vervullen in de transitie of oplossingen aanreiken voor de klimaatproblematiek.

1 Opgericht ter gelegenheid van de Climate Finance Day eind oktober.