Olivier de Berranger

Uitstervend kapitaal

Editorial van de maand door Olivier de Berranger, gedelegeerd algemeen directeur en CIO van La Financière de l’Echiquier

 

De grote walvissen, de wonderen van de oceaan, leveren ons onzichtbare diensten van onschatbare waarde. Deze enorme dieren zijn onze kostbare bondgenoten tegen de klimaatverandering en nemen de koolstof op die wij op grote schaal uitstoten en voeren deze af. Helaas slinkt hun populatie, hoofdzakelijk vanwege menselijke activiteiten, terwijl de uitstoot van broeikasgassen toeneemt.

Tussen 1970 en 2016 is 68% van de wilde dieren populaties verdwenen en daarmee ook de diversiteit van onze ecosystemen. Om de schade aan ons natuurlijk kapitaal te beoordelen en de omvang van de verliezen beter af te bakenen, hebben economen de waarde van de ecosysteemdiensten berekend, de gratis diensten van de natuur. Volgens het IMF[1] brengt één walvis meer dan 2 miljoen dollar op, en al deze walvisachtigen ruim 1 biljoen dollar. Dit is maar een voorbeeld. De totale waarde van ecosysteemdiensten wordt geschat op tussen 130 tot 150 biljoen dollar per jaar[2].

We zijn dus in hoge mate afhankelijk van de biodiversiteit. Biodiversiteit is van groot belang voor onze voedselvoorziening en dus voor hele sectoren van onze economie, van voedsel tot energie. De voorraden raken echter in snel tempo uitgeput als gevolg van luchtverontreiniging, ontbossing en overbevissing. Alles waarmee we onze planeet leefbaar kunnen houden, van de watercyclus en de klimaatregulering door koolstofvastlegging, hangt ook af van de onvervangbare biodiversiteit. Deze zaak is des te belangrijker omdat volgens het IPBES 80% van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) niet gehaald zal worden als de biodiversiteit steeds verder wordt aangetast.

De financiële wereld kan een cruciale rol spelen in het behoud van de biodiversiteit, door kapitaal naar de ondernemingen te leiden die oplossingen ontwikkelen en door andere bedrijven te helpen bij een optimaal beheer van hun afhankelijkheid of impact. Hoewel de wereld zich steeds bewuster wordt van de financiële risico’s van biodiversiteitsverlies, is het een probleem dat niet zo eenvoudig aan te pakken is. Daarom publiceert La Financière de l’Echiquier (LFDE) sinds 2021 het effect van zijn beleggingen op de biodiversiteit, schakelt deskundigen in en verbindt zich ertoe om in het kader van de Finance for Biodiversity Pledge biodiversiteitscriteria op te nemen in zijn analyses en de impact van zijn beleggingen tegen 2024 te publiceren.

Binnen onze klimaatstrategie hebben we de criteria voor biodiversiteit ook aangescherpt en hebben hierin 2 SDG’s met betrekking tot biodiversiteit opgenomen: SDG 14, Leven in het water en SDG 15, Leven op het land. We beleggen in oplossingen die afgestemd zijn op de behoeften van de reële economie, in bedrijven die concrete oplossingen bieden, bijvoorbeeld door bij te dragen tot de behandeling van scheepswater of ballastwater (ALFA LAVAL), of in bedrijven die de plasticvervuiling willen afremmen. Dat geldt voor Corbion, dat alternatieve technologieën ontwikkelt zoals Poly Lactic Acid, een biologisch afbreekbare kunststof op basis van suiker. Dit impactfonds belegt ook in bedrijven in transitie en pioniersbedrijven met een systemische kracht in hun ecosystemen. Deze positionering is een afspiegeling van onze tweeledige doelstelling: alle sectoren van de economie erbij betrekken en beleggingsresultaten laten samengaan met biodiversiteit.

De inzet is hoog: 50% van het wereldwijde bbp is afhankelijk van biodiversiteit.[3]

 

[1] 2019, gedurende zijn hele leven
[2]  Global Futures
[3] IMF, Rapport Wereldwijde risico’s, 2021